8.Osobine paganstva: Obožavanje Sunca i Mjeseca (drugi dio)

Članci u serijalu:

 

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah je objasnio propis ove džahilijetske osobine na sljedeći način: „Stajanje, sjedenje i sedžda su pravo samo Jedinog koji se obožava, Stvoritelja nebesa i Zemlje. A ono što je isključivo pravo Allaha ne može biti ujedno i udio nekoga mimo Njega. Zbog toga nije ispravno činiti sedždu nikome osim Allahu, a ko je čini drugome mimo Uzvišenog takav je mušrik – pridružuje Allahu drugog kao boga, a ko sedždu ne čini Njemu takav je oholnik koji se uznosi da Ga Svevišnjeg obožava.“ 1

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: „Od vrste širka jeste širk u djelu, poput sedžde nekome mimo Allaha, jer sedžda je od božanskih posebnosti, stoga, ko učini sedždu nekome mimo Allaha on zapravo poistovjećuje stvorenje sa Stvoriteljom.“ 2

Rekli su islamski pravnici o propisu ove vrste paganstva: Pet stvari su širk kada se upute nekome mimo Allahu: Ruku’ – pregibanje, sedžda, zavjet, klanje i zakletva.“ 3

Rekao je šejh Muhammed ibn Abdu-l-vehhab rahimehullah:„Poznato je da se širk Allahu od najružnijih i najrazvratnijih ljudskih stanja, a od toga je sedžda Suncu i Mjesecu.“ 4

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se svojom praksom suprotstavljao svim paganskim običajima. Učinio je to i kada je, pozivajući u obožavanje samo Allaha, upozorio svoj ummet na opasnost širka. Poduzeo je sve potrebno u onemogućavanju činjenja širka, i zatvorio vrata svim sredstvima koja vode širku. Od toga je njegova sallallahu 'alejhi ve sellem zabrana svome ummetu da odgađaju propisane namaze ili klanjaju nafile u vremenu izlaska i zalaska Sunca. Ovo je uradio iz svoje sallallahu 'alejhi ve sellem  revnosti da se ne sliči nevjerncima u njihovom obožavanju Sunca, jer su upravo izlazak i zalazak Sunca vrijeme kada neki nevjernici čine sedždu Suncu. Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ne namjeravajte sa svojim namazom izlazak Sunca niti njegov zalazak.“ 5

„Islamski ummet se složio da je pokuđeno klanjati namaz bez ikakvog povoda u spomenutim vremenima, i usaglasili su se da je dozvoljeno obaviti obavezni namaz (s kojim se zakasnilo) u ovim vremenima.“ 6

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je zabranio namaz u ovim vremenima sprečavajući time puteve i sredstva do širka, kako to ne bi odvelo do stanja da se sedžda učini Suncu, da mu se upućuje dova ili nešto traži i moli.“ 7

Nije skriveno nijednoj proniciljivoj osobi da je sedžda Suncu, mjesecu i zvijezdama, odnosno planetama, ustvari jasna zabluda proizašla iz nerazumijevanja roba veličine Njegova Gospodara, kao što to kaže Uzvišeni:

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٧

67 Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u moći Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!

Az-Zumar, 67

Kada je ovo stanje nebesa i Zemlje koja su najveća stvorenja – da su smotana u Allahovoj desnici8, pa kakvo je onda stanje Sunca i Mjeseca??!

Narodi koj kojih je bila zastupljena ova paganska osobina jesu mušrici Grčke, Rima, Indije i drugi9(poput naroda Sabe u Jemenu) 10

Navigacija serijalom<< 8. Osobine džahilijeta: Obožavanje Sunca i Mjeseca9. Osobine džahilijeta: Zlosutnja zbog poslanika i vjernika >>

  1. El-Fetava: 93/27, 145/23.

  2. El-Dževabu-l-kafi: 199, 203.

  3. ‘Akidetu-l-muvehhidin, ‘Abdullah ibn Sa'd El-Gamidi: str.42.

  4. ‘Akidetu-l-muvehhidine, Er-Risaletu-s-sanijeh, Mufidu-l-mustefidi fi hukmi tariki-t-tevhidi: str.77

  5. Hadis bilježi imam Buharija: 582, 585, 3273, i imam Muslim: 1924, 1925.

  6. El-Minhadž li-n-Nevevi: 667.

  7. Ka'idetun dželiletun fi-t-tevessuli ve-l-vesileti: str. 22, 23.

  8. op.prev. U ajetu stoji: „jeminihi“ – Njegova desnica, tj. desna ruka. Poznato je da Ehli-s-sunnet vjeruje u Allahove osobine koje su spomenute u ajetima i hadisima bez negiranja, iskrivljavanja značenja, alegoričnog tumačenja i zamišljanja kakvoće neke osobine.

  9. op.prev. Danas to upražnjavaju razni iluminatski redovi.

  10. Minhadžu-s-sunneti li-Ibni Tejmijje: 87/1.