Ovo je . dio od 82 u serijalu Osobine džahilijeta

 

Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah je objasnio propis ove džahilijetske osobine na sljedeći način: „Stajanje, sjedenje i sedžda su pravo samo Jedinog koji se obožava, Stvoritelja nebesa i Zemlje. A ono što je isključivo pravo Allaha ne može biti ujedno i udio nekoga mimo Njega. Zbog toga nije ispravno činiti sedždu nikome osim Allahu, a ko je čini drugome mimo Uzvišenog takav je mušrik – pridružuje Allahu drugog kao boga, a ko sedždu ne čini Njemu takav je oholnik koji se uznosi da Ga Svevišnjeg obožava.“ 1

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: „Od vrste širka jeste širk u djelu, poput sedžde nekome mimo Allaha, jer sedžda je od božanskih posebnosti, stoga, ko učini sedždu nekome mimo Allaha on zapravo poistovjećuje stvorenje sa Stvoriteljom.“ 2

Rekli su islamski pravnici o propisu ove vrste paganstva: Pet stvari su širk kada se upute nekome mimo Allahu: Ruku’ – pregibanje, sedžda, zavjet, klanje i zakletva.“ 3

Rekao je šejh Muhammed ibn Abdu-l-vehhab rahimehullah:„Poznato je da se širk Allahu od najružnijih i najrazvratnijih ljudskih stanja, a od toga je sedžda Suncu i Mjesecu.“ 4

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se svojom praksom suprotstavljao svim paganskim običajima. Učinio je to i kada je, pozivajući u obožavanje samo Allaha, upozorio svoj ummet na opasnost širka. Poduzeo je sve potrebno u onemogućavanju činjenja širka, i zatvorio vrata svim sredstvima koja vode širku. Od toga je njegova sallallahu 'alejhi ve sellem zabrana svome ummetu da odgađaju propisane namaze ili klanjaju nafile u vremenu izlaska i zalaska Sunca. Ovo je uradio iz svoje sallallahu 'alejhi ve sellem  revnosti da se ne sliči nevjerncima u njihovom obožavanju Sunca, jer su upravo izlazak i zalazak Sunca vrijeme kada neki nevjernici čine sedždu Suncu. Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ne namjeravajte sa svojim namazom izlazak Sunca niti njegov zalazak.“ 5

„Islamski ummet se složio da je pokuđeno klanjati namaz bez ikakvog povoda u spomenutim vremenima, i usaglasili su se da je dozvoljeno obaviti obavezni namaz (s kojim se zakasnilo) u ovim vremenima.“ 6

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je zabranio namaz u ovim vremenima sprečavajući time puteve i sredstva do širka, kako to ne bi odvelo do stanja da se sedžda učini Suncu, da mu se upućuje dova ili nešto traži i moli.“ 7

Nije skriveno nijednoj proniciljivoj osobi da je sedžda Suncu, mjesecu i zvijezdama, odnosno planetama, ustvari jasna zabluda proizašla iz nerazumijevanja roba veličine Njegova Gospodara, kao što to kaže Uzvišeni:

وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطْوِيَّٰتٌۢ بِيَمِينِهِۦ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٧

67 Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u moći Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!

Ez-Zumer, 67

Kada je ovo stanje nebesa i Zemlje koja su najveća stvorenja – da su smotana u Allahovoj desnici8, pa kakvo je onda stanje Sunca i Mjeseca??!

Narodi koj kojih je bila zastupljena ova paganska osobina jesu mušrici Grčke, Rima, Indije i drugi9(poput naroda Sabe u Jemenu) 10

51.Osobine paganstva: Brijanje samo potiljka >>