Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Mudrosti dalekosežne

Ko se ne okoristi na oči svoje, neće se okoristiti na ono što čuje;

Rob ima zastor između sebe i Allaha, te zastor između sebe i ljudi, pa ko strgne zastor koji je između njega i Allaha, Allah razotkrije zastor koji je između njega i ljudi;

Svaki rob ima Gospodara koji mu ide u susret, i kuću u kojoj će stanovati, pa stoga bi trebao da traži zadovoljstvo svoga Gospodara prije nego Ga susretne, i da gradi svoju kuću prije nego se u nju premjesti;

Gubljenje vremena je žešće od smrti, jer gubljenjem vremena se odsijecaš od Allaha i kuće ahiretske, a smrću se odsijecaš od dunjaluka i nj.stanovnika;

Dunjaluk od svog početka pa do svog kraja nije jednak brizi jednog časa, pa kako onda sa brigom cijelog života?!;

Ono što ti je danas drago naslijedi nešto što ti je sutra mrsko, i što ti je danas mrsko naslijedi nešto što ti je sutra drago;

Najveća zarada na dunjaluku je da zaposliš sebe cijelo vrijeme onim što ti je preče i korisnije od dunjaluka na danu Povratka;

Kako da bude razuman onaj ko proda džennet sa svime što je u njemu za pohotu u jednom času?!;

Onaj ko je spoznao Allaha napusti dunjaluk a da nije izvršio svoju svrhu u dvije stvari: plač nad samim sobom i hvala svoga Gospodara;

Stvorenja kada se bojiš osjećaš ga odvratnim i pobjegneš od njega, a Gospodara kada se bojiš ljubazno Mu se obraćaš i približavaš;

Da je znanje bez djela koristilo ne bi Allah prekorio svećenike sljedbenika Knjige, a da koristi djelo bez iskrenosti ne bi prekorio licemjere;

Spriječi pomisao, jer ako to ne uradiš postane isto ideja. Spriječi ideju, jer ako to ne uradiš postane isto pohota. Bori se protiv pohote, jer ako to ne uradiš ona postane odluka i briga, pa ako i to ne spriječiš nastane djelo. Pa ako ga ne uspiješ sustizati sa njemu suprotnim djelom postane uobičajena stvar, i onda teškim postane napuštanje toga. 1

Druženje braće muslimana >>