Zatim je Uzvišeni obavjestio da su se poricateljima proživljenja pomiješale njihove stvari i pojmovi, upravo zbog toga što su porekli istinu: ‘…pa su u životu smeteni.’ 1 tj. izmiješanih ideja i pogleda tako da se ne mogu sabrati niti postići time bilo šta.

Zatim ih Uzvišeni poziva na razmišljanje o gornjem, nebeskom svijetu – kako je izgrađen, uzdignut, jednak, lijep, uvezan, a zatim o donjem svijetu a to je Zemlja – kako ju je prostro, uredio s zaravnima za ono što se hoće od nje, učvrstio je planinama i pohranio korisnim stvarima, i učinio da rastu na njoj lijepe vrste bilja uz svu različitost njiihovih izgleda, boja, količine, koristi i osobina, i da je to pouka kada isto razmotri Allahov predan rob; kada takav pronikne u svrhu života prisjeti se onoga na što isto ukazuje od stvari poput Allahove jednoće i Povratka, o čemu su obavjestili poslanici. Ko o tome razmišlja najprije uzme pouku, zatim se prisjeća toga; sve ovo može samo doživiti rob predan Allahu srcem i tijelom.

Zatim ih Allah poziva na razmišljanje o materiji onoga čime su opskrbljeni, o njihovoj hrani, odjeći, stoci, baščama, tj. da razmisle o vodi koju On spušta s neba određujući joj bereket, tako da čini s njome da rastu bašče različitih plodova i voćki, od bijelih do crnih, crvenih i žutih, od slatkih i kiselih, uz svu raznolikost njihovih koristi i raznovrsnost sorti, i daje da s njome rastu sjemenke uz svu njihovu raznovrsnost, svojstva, oblike, količine i razlike u upotrebi.

Zatim je pomenom izdvojio palmu zbog onoga što u njoj ima pouka i naznaka koje nisu skrivene onome ko to analizira: ‘Pa njome (vodom) oživljavamo zemlju nakon mrtvila njezina.’ 2

Zatim Uzvišeni kaže: ‘Isto tako će biti oživljenje.’ 3 , tj. poput toga što iz zemlje niče bilje, voće, plodovi, zrna i sjemenke – vaš izlazak iz zemlje će biti nakon što ste nestali u njoj.

Ova i njima slična poređenja koja se nalaze u Kur'anu smo spomenuli u našoj knjizi „El-Me'alim“, i tu smo pojasnili nešto od tajni i pouka koje se nalaze u ovim primjerima.

Zatim se Uzvišeni usmjerio ka potvrdi vjerovjesništva najljepšim potvrđivanjem i najsažetijim izrazom, te udaljio od svake nedoumice i sumnje, obavjestivši da je On poslao poslanike Nuhovom narodu, narodu ‘Ad, Semudu, Lutovom narodu i narodu faraona, a oni ih lažnim smatrali, pa ih je uništio raznim vrstama propasti. Allah je svoju prijetnju obistinio nad njima, prijetnju koju su im uputili Njegovi poslanici ako bi uznevjerovali. Ovo je potvrda njihovog poslanstva, te poslanstva onoga ko je obavjestio o tome bez da se istom podučio od ikakvog učitelja, ili čitao u nekoj knjizi 4. Naime, obavjestio je o tome detaljnim vijestima koje se podudaraju sa onime što je kod sljedbenika Knjige (Jevreja i kršćana).

A zatim se na sve ovo odgovori pitanjem laži i oholenja s ciljem poricanja nužno poznatih stvari, na način da se kaže kako se nije ništa od toga desilo, odnosno da vremenski događaji i životne tragedije pogađaju njih onako kako su pogađale i druge. Onaj ko postavlja ovakvo pitanje zna u sebi da izmišlja laž i potvoru na nivou poricatelja koji se osvjedočio u nešto vlastitim očima i isto čuo da prenose generacije, jedna iza druge. Poricanje ovog tipa je na stepenu poricanja da postoje poznate osobe među vladarima i učenjacima, ili da postoje te i te zemlje. 5

Druženje braće muslimana >>