Neznanje uzrokuje umor

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: „Neznanje (u vjeri) o Pravom putu, štetama koje čovjek može prouzročiti, te cilju stvari neminovno vodi velikom umoru uz malehnu korist,
jer zaista onaj koji nosi u sebi neznanje se trudi u pogledu nekog dobrovoljnog djela uz zapostavljanje obaveznog,
ili u pogledu nekog djela koje izvršava tijelom a ne poprati ga djelom srca, ili u pogledu određenog djela gdje obuhvati i unutrašnjost i spoljašnost ali ne povodeći se time (za Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem),
ili u vezi nauma ka djelu pri čemu se onaj ko ga čini ne obazire na sagledavanje cilja,
ili u vezi nekog djela kod kojeg nije predostožan od njegovog zla koje bude šteta njemu dok to čini i nakon učinjenja,
ili u pogledu djela kod kojeg bude nemaran da uoči da je to blagodat njemu pa isto djelo ne očisti od učešća duše u njemu,
ili u pogledu djela pri kojem ne sagleda svoju nedostatnost u njemu pa nakon što ga učini dođe u situaciju da se opravdava zbog toga,
ili u pogledu djela čije pravo ne ispuni posve u domenu iskrenosti i dobročinstva, a pri tome misli da je ispunio
– sve ovo umanjuje plod djela uz mnoštvo umora, a Allah uspjeh daje. 1

Druženje braće muslimana >>