Pitanje:

Unatoč tome što su postavljeni natpisi koji podsjećaju klanjače da ugase mobitele prije ulaska u mesdžid/džamiju, ipak jedan broj klanjača zaboravi ugasiti mobitel, a što dovodi do ometanja klanjača uopšteno, imama, kao i klanjača koji nije ugasio mobitel. Moje pitanje je: Da li je dozvoljeno imamu da doda izraz „ugasite mobitele“ nakon što kaže „upotpunite safove“, dakle, prilikom ravnanja safova?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Ovo pitanje je predočeno našem šejhu ‘Abdul'azizu Er-Radžihiju – Allah ga sačuvao – pa je odgovorio:

„Nema smetnje da se tako postupa ako se smatra da postoji potreba za time.“

A Allah najbolje zna.

 

Prijevod sa:

https://islamqa.info/ar/253676