Pitanje:

Da li je dozvoljeno da se u neislamskim zemljama pozove policija i obavijesti o trgovcima narkoticima za koje ne znam da li među njima ima muslimana ili ne? Ako među ovim trgovcima ima muslimana – da li se propis mijenja? Ako nije dozvoljeno pozvati policiju, šta onda mogu uraditi (?), posebno što znam da savjet ne koristi u ovom slučaju, iako ova njihova trgovina ne šteti meni direktno, međutim šteti drugim ljudima bez ikakve sumnje!… Pokušavao sam da dobijem odgovor na ovo pitanje na ovoj vašoj stranici (tj. islamqa.info), međutim, doima mi se da vi smatrate nedozvoljenim rad u policiji u neislamskim zemljama jer ne primjenjuju Allahov šerijat, pa da shodno tome nije dozvoljeno njih pozvati u ovakvim slučajevima – pa da li je ovo moje shvatanje ispravno?

Odgovor:

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.

Ovo smo pitanje predočili uvaženom šejhu Abdurrahmanu ibn Nasiru El-Berraku, pa je odogovorio:
„Stavljanje narkotičkih sredstava u opticaj je zlo po svim mjerilima, i šerijatskim i racionalnim, i zbog toga je propisano da se dostavi obavijest o djelu poput ovoga, kao što je propisano da se ukaže na zlikovce poput ubica, kradljivaca i silovatelja. Ovo važi dok god smo složni da je proturanje narkotika (među narod) nered i šteta. Ako je švercer drogama musliman – pa onda je on taj koji čini nered na Zemlji, čini zapravo grijeh nad samim sobom, i upravo je on dao nevjernicima načina da nadvladaju njega, i da mu sude po nečemu što nije islamski zakon, i da sprovedu kaznu po zakonu koji Allah nije objavio. A što se tiče davanja informacije o njemu – to je otpor i suprotstavljane zlu i neredu. Po ovom pitanju ja nemam nikako nedoumice!“

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/188900