Ovo je . dio od 7 u serijalu Sažetak islamskog fikha

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana.

A zatim,

Razumijevanje vjere je od najboljih djela i to je znak dobra:
Kaže Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Kome njegov Gospodar želi dobro, učini ga da razumije vjeru.” To je zato što razumijevanjem vjere se zadobiva korisno znanje nad kojim se uspostavlja dobro djelo.
Kaže Uzvišeni Allah: “On je poslao Svoga poslanika sa uputom i vjerom istine…” Uputa je korisno znanje, a vjera istine dobro djelo.

I Allah subhanehu we te'ala je naredio Svome Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem da od Njega traži povećanje znanja:
Kaže Uzvišeni: “… i reci: ‘Gospodaru moj, povećaj mi znanje…'”

Kaže hafiz ibn Hadžer: “Ovo jasno ukazuje na vrijednost znanja, jer Allah nije naredio Svome Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem da traži povećanje u ičemu osim u znanju, a Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je sijela u kojim se podučava korisnom znanju nazvao džennetskim baščama i obavijestio je da su učenjaci nasljednici vjerovjesnika.”

Nema sumnje da čovjek prije nego krene sa obavljanjem bilo kakvog djela neophodno je da sazna način kako da to djelo obavi na ispravan način, da bi ovo djelo bilo ispravno, i da bi vodilo rezultatu koji se od njega očekuje, pa kako da čovjek pristupi obožavanju svoga Gospodara, od kojeg mu zavisi spas od vatre i ulazak u Džennet, kako da tome pristupi bez znanja?!

Odatle su se ljudi u pogledu znanja i rada podijelili na tri skupine:

Prva skupina su oni koji su spojili korisno znanje sa dobrim djelom, takve je Allah uputio na put onih kojima je darovao blagodat od vjerovjesnika, siddika, šehida i dobrih, a divno li su oni društvo.

Druga skupina su oni koji su se podučili korisnom, ali ga nisu radili, nad takvima je srdžba, od židova i onih koji idu njihovim stopama.

Treća skupina su oni koji rade bez znanja, to su oni koji su zalutali, od kršćana i onih koji idu njihovim stopama.

Ove tri skupine sadržane su u riječima Uzvišenog u suri Fatiha koju učimo na svakom rek'atu naših namaza:

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

7 na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

El-Fatiha, 7

Kaže imam šejh Muhammed ibn Abdulvehhab rahimehullah: “Što se tiče riječi Uzvišenog ‘… ne na put onih nad kojima je srdžba, niti zalutalih,’ oni nad kojim je srdžba su znalci koji ne rade po svom znanju, a zalutali su oni koji rade bez znanja; prvo je svojstvo židova, a drugo svojstvo kršćana; može neznalica pomisliti da se to isključivo odnosi na njih, a čita da je njegov Gospodar mu stavio u obavezu da se moli ovom dovom i traži utočišta od puta ovih osobina!! Pa slavljen neka je Allah!! Kako da ga Allah poduči, odabere mu i propiše mu da moli stalno svog Gospodara, a da nema za njega opasnosti u tome, a da se ne misli da je ovaj njegov postupak ružno mišljenje o Allahu?! Završen citat.

Pojašnjava nam mudrost u obavezivanju čitanja ove velike sure Fatihe na svakom rek'atu naših namaza, obaveznih i dobrovoljnih, jer sadrži velike tajne, od kojih je ova velika dova da nas Allah uputi putem nosilaca korisnog znanja i dobrih djela, koji je spas na dunjaluku i ahiretu, a da nas kloni puta propalih, koji su bili nemarni prema dobrim djelima i korisnom znanju.
Potom znaj, cijenjeni čitaoče, da korisno znanje se crpi isključivo iz Kur'ana i sunneta, razumijevanjem i pomnim razmišljanjem, pomažući se u tome iskrenim učiteljima, knjigama tefsira, komentarima hadisa, knjigama fikha, knjigama arapske gramatike i arapskog jezika na kojem je objavljen Kur'an, jer su ove knjige put u razumijevanju Kur'ana i sunneta.

Obaveza ti je, brate muslimanu, da bi ti djelo bilo ispravno da se podučiš onome sa čime će ti vjera biti ispravna, od namaza, posta, hadždža, da se podučiš propisima zekata na svoj imetak, kao i da se podučiš propisima odnosa koji ti trebaju, da bi od njih uzeo ono što ti je Allah dopustio, a klonio se onoga što ti je Allah zabranio, kako bi ti zarada bila halal, tvoja hrana halal, tvojoj se dovi odazvalo, sve je to od onoga što ti je prijeko potrebno da se podučiš njemu, a to biva olakšano onda kada ti bude odlučnost čvrsta i nijjet ispravan.
Pa trudi se da čitaš korisne knjige i veži se sa učenjacima da ih pitaš u vezi onoga što ti bude nejasno i da uzmeš od njih propise svoje vjere, i zanimaj se isto da prisustvuješ skupovima i predavanjima koji se održavaju u mesdžidima i drugdje, slušaj vjerske programe na radiu, čitaj vjerske časopise i letke koji se tiču pitanja vjere, pa kada se budeš trudio i slijedio ove puteve dobra, tvoje informacije će se povećati, a tvoja vizija prosvijetliti.
I nemoj zaboraviti, brate, da znanje raste sa radom, pa kada uradiš znanje ti se poveća, kao što se kaže u mudrosti: “Ko radi po onome što zna, Allah mu da znanje onoga što ne zna.” Tome svjedoče riječi Uzvišenog: “… i bojte se Allaha, Allah će vas podučiti, a Allah sve zna.”

Znanje najviše zaslužuje da u njega trošiš vrijeme, i u sticanju njega se natječu pametni, jer njime se oživljavaju srca i čiste djela.

Allah je pohvalio znalce koji rade u Svojoj jasnoj Knjizi.

Kaže Uzvišeni: “Reci: ‘Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?’ Pouku primaju samo razumom obdareni.”

I kaže Uzvišeni: “Allah će one od vas koji vjeruju i kojima je dato znanje na visoke stepene podići. A Allah je obaviješten o tome što radite.” Pa je pojasnio subhanehu we te'ala odliku onih kojima je dato znanje vezano uz vjerovanje, potom je obavijestio da je obaviješten o onome što radimo i da motri na to, kako bi nam dao do znanja da je neophodno i znati i raditi, i da sve to treba da polazi od vjerovanja i svjesnosti da Allah na sve motri.
I mi ćemo, radeći po obavezi potpomaganja u dobročinstvu i bogobojaznosti, ti prezentovati kroz ovu knjigu neke informacije iz fikha koje su za nas izveli naši učenjaci i zabilježili ih u svojim knjigama, prezentovat ćemo ti ono što je lahko od toga, kako bi ti to bio poticaj na okorištavanje time i traženje povećanja u korisnom znanju.

Molimo Allaha da i nas i tebe opskrbi korisnim znanjem, i uputi nas na dobro djelo, i molimo ga, Uzvišenog, da nam pokaže istinu istinom i opskrbi nas njenim slijeđenjem, i da nam pokaže laž laži i opskrbi nas klonjenjem nje, On je Onaj koji čuje i Onaj koji se odaziva.