Ovo je . dio od 7 u serijalu Sažetak islamskog fikha

Prenosi Aiša, majka vjernika, radijellahu 'anha da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao:“Misvak je čišćenje za usta i zadvovoljstvo Gospodara.” Prenosi Ahmed i drugi.

I potvrđeno je u dva Sahiha od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao: Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: “Pet je stvari od fitre: brijanje stidnog mjesta, obrezivanje, potkresivanje brkova, uklanjanje dlaka ispod pazuha i sječenje noktiju.”

Takođe se prenosi u dva Sahiha od Ibn Omera radijellahu 'anhuma od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: “Kratite brkove, a puštajte brade.”

Iz ovih hadisa i onoga što je došlo po njihovom značenju pravnici su izveli sljedeće propise:

Propisanost misvaka, što je korištenje štapića ili nečeg sličnog za usta i nepce kako bi se uklonilo ono što se nakupilo u njima od žutila i (neugodnog) mirisa.

Došlo je (u predajama) da je to od sunneta vjerovjesnika, jer je prvi koji je koristio misvak Ibrahim 'alejhisselam, a Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je objasnio da je misvak čišćenje za usta, tj.od onog što nije ugodno i da je zadovoljstvo za Gospodara, tj.da (njegovo korištenje) čini Allaha zadovoljnim, a u pogledu pojašnjenja i poticaja na njega je došlo više od 100 hadisa, što ukazuje da je misvak pritvrđeni sunnet, na koji Allah potiče i od njega ima velike koristi, a među najvećim je ono što je došlo u spomenutom hadisu: da je on čišćenje za usta i zadovoljstvo Gospodara.

Misvak biva štapićem od araka, masline, palmine grane ili drugog, od vrsta koje se ne raspadaju ili povređuju usta.

Korištenje misvaka je sunnet u svakom vremenu, čak i za postača u toku čitavog dana, po ispravnom mišljenju, a posebno je potvrđeno u određenim vremenima, pa je posebno potvrđeno prilikom uzimanja abdesta, prema riječima Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: “Kad ne bih otežao mom ummetu naredio bih im da koriste misvak pri svakom abdestu.” Hadis upućuje na potvrđenost pohvalnosti korištenja misvaka i to biva za vrijeme ispiranja usta, jer je to temeljitije za čišćenje usta, a potvrđena je pohvalnost korištenja misvaka i pri namazu, bilo pohvalnom ili obaveznom, jer nam je naređeno da prilikom približavanja Allahu budemo u stanju potpunosti i čistoće, kako bi iskazali počast ibadetu, i potvrđena je pohvalnost korištenja misvaka prilikom buđenja iz noćnog ili dnevnog sna, jer bi Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kada bi se probudio protrljao usta misvakom, a to je zato što sa snom mijenja miris usta, jer pare iz želuca tokom sna dolaze do usta, a misvak u ovom slučaju čisti usta od njihovih tragova, kao što je potvrđena pohvalnost korištenja misvaka prilikom promjene mirisa usta usljed jela i drugog, te je potvrđena takođe kod učenja Kur’ana, zbog čišćenja usta i mirisanja radi učenja Allahove knjige, a način njegovog korištenja je da se misvakom prođe preko nepca i zuba, počne se sa desnom stranom ka lijevoj, a misvak se drži u lijevoj ruci.
I od odlika sa kojima je došla naša čista vjera su običaji fitre koji su spomenuti u hadisu, a tako su nazvani jer se onaj koji ih radi opisuje fitrom (prirodom) po kojoj je Allah stvorio svoje robove i na koju ih potiče, i koju voli da rade, kako bi bili najpotpunijih svojstava i najljepšeg izgleda, a to je stari sunnet koji su odabrali vjerovjesnici i na kojem su se složili (svi) šerijati, a ta djela su:

  1. Brijanje stidnog mjesta, tj. uklanjanje dlaka oko spolnog organa. U uklanjanju ovih dlaka je uljepšavanje i čistoća, i može ih ukloniti kako želi, brijanjem ili nečim drugim.
  2. Obrezivanje, tj. uklanjanje kože koja prekriva glavić, tako da glavić bude vidljiv, i biva u djetinjstvu, jer tada brže zarasta, i kako bi dijete raslo u najpotpunijem stanju.
   Od mudrosti obrezivanja je čišćenje spolnog organa od nečistoće koja se nakuplja unutar kožice i druge koristi.
  3. Kraćenje brkova i skrivanje, što je temeljito kraćenje, jer je u tome uljepšavanje, čistoća i razlikovanje od nevjernika.
   Došli su hadisi u pogledu poticaja na kraćenje i skrivanje brkova i puštanje brade i uljepšavanje, jer je u ostavljanju brade ljepota i pokazivanje muškosti, a mnogi ljudi su stvar obrnuli, pa puštaju brkove, a briju brade ili ih krate ili ostavljaju mali dio, temeljito se razlikujući od upute Allahovog poslanika i slijedeći neprijatelje Allaha i Njegovog poslanika , odustajući tako od odlika muškosti i galantnosti prema odlikama ženstvenosti i niskosti, do te mjere da se nad njima obistinila riječ pjesnika:
   Čovjek u vremenu iskušenja nestaje Dok bude vidio dobrim ono što nije dobro
   I riječi drugog:
   Nije čudo što su se žene postale muškarci Nego je čudno što su muškarci žene postali
  4. Sječenje noktiju, na način da se ne ostave dugim, jer je u tome uljepšavanje i uklanjanje prljavštine koja se kupi ispod njih, i udaljavanje od poistovjećivanja sa divljim zvijerima, a ovoj fitri oponira skupina barbarskih mladića i žena, pa puštaju svoje nokte razlikujući se od vjerovjesničke upute i trudeći se u slijepom sljeđenju.
  5. Uklanjanje dlaka ispod pazuha. Sunnet je ove dlake ukloniti čupanjem ili brijanjem ili na drugi način, jer u njihovom uklanjanju je čistoća i prekidanje neugodnog mirisa koji se značajno uvećava kada se ove dlake nalaze ispod pazuha.

O muslimanu!

Tako je naša vjera došla propisujući ova djela, jer je u njima uljepšavanje i čišćenje, kako bi musliman bio najljepšeg stanja i izgleda, razlikujući se tako od mnogobožaca, a u nekim od njih je razlikovanje muškaraca od žena kako bi svako od njih zadržalo osobenost koja odgovara njegovoj životnoj ulozi, međutim mnogi zavarani, oni koji sebi nepravdu čine, obijaju sve osim razlikovanja od Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i uvoza običaja koji ne priliče našoj vjeri ni islamskom identitetu, pa su istočne i zapadne maloumnike uzeli za uzor u identitetu, i zamijenili ono što je bolje gorim, štaviše zamijenili su dobro lošim, i potpunost manjkavošću, pa su učinili zločin prema sebi i svome društvu, došli su sa ružnim običajima, zaradivši grijeh onoga što su uradili i grijeh svakog ko ih u tome slijedi. Allahu, uputi muslimane da poprave njihova djela i riječi, i opskrbi ih ihlasom Tebi i pridržavanjem za sunnet Tvog Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem.