Članci koje je objavio Arapčić Mirza

Gubljenje nade u Allahovu milost 3.dio

Kaže Uzvišeni: Mnogo je ajeta na ovu temu, odnosno Kur'ansko-hadiskih tekstova koji podstiču na strpljenje, zadovoljstvo i lijepo mišljenje o Allahu, i upravo isti tekstovi pozivaju na kontriranje sljedbenicima paganstva…

Nedoumice poricatelja proživljenja 2.dio

Zatim je Uzvišeni obavjestio da su se poricateljima proživljenja pomiješale njihove stvari i pojmovi, upravo zbog toga što su porekli istinu: ‘…pa su u životu smeteni.’ tj. izmiješanih ideja i…

Mesdžidi su radi Allaha

Kaže Uzvišeni: Rekao je imam El-Kurtubi : U vezi ovog ajeta ima šest mesela: Prva U govoru Uzvišenog: ‘ و أن المساجد لله ve enne-l-mesadžide lillahi’ – džamije su Allaha…

Odlazak u nemuslimanske zemlje

Pitanje Iz Pakistana sam i želim da stalno boravim na Novom Zelandu. Glavni razlog tome je da sačuvam vlastiti život. Naime, život u Pakistanu postao je težak na svakom mjestu.…