Članci koje je objavio Arapčić Mirza

Pisanje djela i dva kijameta

Zatim je Uzvišeni spomenuo da su sa desne i lijeve strane čovjeka dva meleka koji pišu čovjekova djela i riječi, pa je činjenicom da to obuhvata sve riječi i zapisivanje…

Mesdžidi su radi Allaha (4.dio)

Kaže Uzvišeni: Rekao je imam El-Kurtubi : Peto pitanje Riječi Uzvišenog: فلا تدعوا مع الله أحدا – “pa ne upućujte dove nikome uz Allaha” Ovo je pogrda mušricima što su…

Mesdžidi su radi Allaha (3dio.)

Kaže Uzvišeni: Rekao je imam El-Kurtubi : Treće pitanje Iako se džamije pripisuju Allahu po osnovi vlasništva i iz počasti, ujedno se pripisuju nekome drugome mimo Allaha radi raspoznavanja, pa…

Mesdžidi su radi Allaha (2.dio)

Kaže Uzvišeni:   Rekao je imam El-Kurtubi : Druga mesela Njegove riječi: لله (lillahi) – (Allahu), tj. da su džamije Allahove označava pridodavanje iz počasti i plemenitosti. Među džamijama Uzvišeni…