Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah :

“Najgluplji je onaj čovjek koji zaluta na kraju svoga putovanja, a već se približio vlastitoj kući.

Intelegencija podržana usmjerenjem od Allaha smatra da je ono s čime je došao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem istina koja se podudara sa razumom i mudrosti.
Intelekt smušen time što ga je Allah ostavio bez pomoći, vidi suprotstavljenost između razuma i vjerskih tekstova, te između mudrosti i vjerozakona.

Najbliže sredstvo do Allaha je pridržavanje sunneta, zastajanje na njemu u vanjštini i unutrašnjosti svog bića, stalnost u ispoljavanju ovisnosti o Allahu, htijenju samo Njegovog lica kroz govor i djela. Niko nije došao do Allaha osim uz ovo troje, i niko nije prekinuo vezu sa Njime osim da je prekinuo ova tri sredstva, ili jedno od njih.

Osnova na kojoj se gradi sreća roba se ogleda u tri stvari, i svaka od njih ima svoju suprotnost. Ko izgubi tu osnovu zaposjesti će njegovu suprotnost:
Izražavanje jednoće Allahu čemu je suprotnost širk;
Sunnet čija je suprotnost novotarija;
Pokornost čemu je suprotnost griješenje.
Sve tri pomenute stvari imaju samo jednog neprijatelja, a to je da srce bude prazno od želje za Allahom i onim što je kod Njega, i prazno od straha od Njega i onoga što je od Njega (od kazne).” 1

Druženje braće muslimana >>