Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Scene mrzovoljne sudbine
Kada se nad robom postupi po sudbini koju prezire, u tome može da svjedoči šest scena:
1. Svjedoči Allahovu jednoću – da je Allah Taj koji je to odredio, htio i stvorio, i da ono što Allah hoće bude a što On neće ne desi se;
2. Scenu pravde – da nad njim važi samo Allahov sud i da je pravedna u vezi njega Allahova odredba;
3. Uviđaj milosti – da je u ovom sudbonosnom komadu opet Njegova milost nadvladala Njegovu srdžbu i osvetu, da je Njegova milost Njegov nadjev;
4. Proniče u mudrost znajući da Allahova mudrost – Slavljen neka je – obuhvata ovo što se desilo, i da to nije odredio badava niti dosudio bez svrhe;
5. Scenu hvale – da u svemu ovome potpuna hvala pripada samo Njemu sa svih aspekata;
6. Na licu mjesta doživljava svoj položaj roba – da je on samo čovjek rob nad kojim važe propisi i odredbe njegovog Gospodara. Po osnovi što je on u suštini u Allahovom vlasništvu i Njegov rob, Gospodar postupa nad njim po Svojim sudbinskim propisima, kao što nad njim upravlja po Svojim vjerskim aktima; čovjek – rob je samo mjesto i predmet nad kojim teku svi ovi propisi.

El-Fevaid: 44 ; Dar Ibn Redžeb.

Druženje braće muslimana >>