Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

„Riječi Uzvišenog o Jusufu 'alejhisselam, Njegovom vjerovjesniku kada kaže (u prijevodu): „…Ti si moj Zaštitnik i na ovom i na onom svijetu, usmrti me kao muslimana i pridruži me dobrima!“ 1
Ova dova je sastavila pritvrđivanje tevhida-ispoljavanje jednoće Allahu, predanost Gospodaru, iskazivanje ovisnosti prema Njemu, te odricanje od zaštitnika mimo Njega subhanehu we te'ala. Zatim, da je smrt u islamu najuzvišeniji cilj roba, i da je to u Allahovoj ruci/vlasti, ne u ruci i vlasti čovjeka. Takođe, priznavanje dana Povratka i traženje društva onih sretnih.“2

Druženje braće muslimana >>