Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:
Bogobojaznost ima tri stepena:
Prvi je čuvanje srca i tijela od grijeha i harama;
Drugi je čuvanje od pokuđenih stvari;
Treći je čuvanje od besposlice i onoga što se čovjeka ne tiče.
Prvi stepen daje robu njegov život, drugi mu obezbjeđuje korist u vlastitoj ispravnosti i snazi, a treći mu donosi njegovu sreću, radost i raspoloženje.

غُموضُ الحقِّ حين تَذبُّ عنه … يقلِّلُ ناصرَ الخصم المُحقِّ
تضلُّ عن الدقيق عقول قومٍ … فتحكمُ للمجلِّ على المُدقِ
Nejasnoća istine dok se ona brani
Umanjuje onoga koji se za istinu raspravlja
Ne dosegnu ljudske pameti istančane stvari
Pa presude u korist spretnijeg nad preciznijim.

باللهِ أبلغُ ما أسعَى وأدركُه *** لا بي ولا بشفيعٍ لي مِن الناسِ
إذا أيستُ وكاد اليأْسُ يقطعُني *** جاء الرجا مسرعًا مِن جانبِ اليأْسِ
Allahovom pomoći doprem i dosegnem čemu se trudim
Ne samim sobom niti s nekim posrednikom od ljudi
A kada nadu gubim i gotovo da me očaj presječe
Dođe nada žureći upravo sa strane očaja.

Koga Allah stvori za džennet neprestano mu dolaze pokloni džennetski u stvarima koje prirodno ne voli, a koga Allah stvori za vatru neprestano mu dolaze njezini pokloni kroz strasti.
Kada je Adem zatražio vječnost u džennetu preko (plodova) drveta kažnjen je izlaskom iz njega; kada je Jusuf zatražio izlazak iz zatvora preko svog sudruga koji usniše što je usnio, ostao je u zatvoru nekoliko godina. 1

El-Fevaid: 43 ; Dar Ibn Redžeb.

Druženje braće muslimana >>