Članci u ovom serijalu

 • Kako se okoristiti Kur'anom
 • Prva blagodat o kojoj će čovjek biti pitan na Sudnjem danu
 • Zdravlje je blagodat o kojoj će čovjek biti pitan
 • Čovjek će biti pitan o svim blagodatima – da li je bio zahvalan ili ne
 • Čovjek je, nezahvalnošću na Allahovim blagodatima prema njemu, sam sebi neprijatelj
 • Zahvalnost Allahu je cilj stvaranja čovjeka
 • Vjernik se žali Allahu na samog sebe
 • O blagodati znanja u jednoj rečenici
 • Zikr i Šukr
 • Osnova svakog hajra
 • Uputa povlači uputu a zabluda zabludu
 • Zbog zahvalnosti Allah robu daje da razlikuje istinu od laži
 • Uputa je srodnik milosti, a zabluda srodnik nesreće
 • Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv Allaha
 • Znakovi sreće i nesreće
 • Iskrenost odluke i djela
 • I kada je Ejub dozvao svoga Gospodara
 • Smrt u islamu je najuzvišeniji cilj Allahovog roba
 • Stajališta Allahovog roba naspram neželjene sudbine
 • Dali smo mu svjetlo s kojim se kreće među ljudima
 • Dok god život traje i opskrba dolazi
 • Stablo iskrenosti
 • El-Džihad
 • Allahu moj, utječem Ti se od grijeha i duga
 • Lijep ahlak proističe iz bogobojaznosti
 • Možda nekoga njegov grijeh odvede u džennet?
 • Izraslo iz grijeha
 • Intelekt podržan Allahovom uputom
 • Tješenje vjernika
 • Vjernik je pronicljiv i saburli
 • Nalazište harama
 • Kada će vjernik zadobiti vlast
 • Najčudnija stvar
 • Kako se sluša Kur'an
 • Živo srce
 • Sura Kaf: Početak stvaranja, povratak, Allahova jednoća
 • Povratak Allahu cijelim čovjekovim bićem
 • Nedoumice poricatelja oživljenja nakon smrti
 • Nedoumice poricatelja proživljenja 2.dio
 • Zar smo nemoćni bili pri prvom stvaranju?!
 • Pisanje djela i dva kijameta
 • Čovjek će se raspravljati sa svojim pratiocem.
 • Obećanje svakome ko se kajao i čuvao
 • Stepen učesnika bitke na Bedru
 • Osobine stanovnika dženneta

  Zatim je Uzvišeni obavjestio o blizini dženneta bogobojaznima, i da su njegovi stanovnici okićeni s sljedeće četiri osobine:

  Prva: da bude أواب – pokajnik.

  Tj. da se mnogo vraća Allahu, vraća se poslušnosti Njemu iz svoje nepokornosti, iz vlastite nemarnosti ka spominjanju Njega.

  Rekao je ‘Ubejd ibn ‘Umejr rahimehullah: “Pokajnik je onaj koji se prisjeća svojih grijeha a zatim traži oprost za njih.”

  Rekao je Mudžahid rahimehullah: “To je onaj koji, kada se prisjeti svoga grijeha u samoći, zatraži oprosta za njega.”

  Kaže Se'id ibn Musejjeb rahimehullah: “To je onaj koji zgriješi a zatim se pokaje, pa zgriješi a zatim se pokaje.”

  Druga: da bude حفيظ – čuvaran.

  Rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma: “Čuvaran prema onome što mu je Allah povjerio i propisao obaveznim.”

  Kaže Katade rahimehullah: “Da čuva ono što mu je Allah ustupio na čuvanje od Njegovog prava i Njegove blagodati.”

  S obzirom da duša posjeduje dvije snage, snagu traganja i snagu sustezanja, otuda je pokajnik onaj što koristi snagu traganja u svome povratku Allahu, Njegovom zadovoljstvu i pokornosti, a čuvaran upotrebljava snagu čuvanja u suzdržavanju od griješenja Njemu i neispunjenju Njegovih zabrana. Dakle, čuvaran susteže svoju dušu od onoga što je Allah učinio haramom, a pokajnik je onaj što ide Allahu putem pokornosti Njemu.

  Treća osobina je sadržana u riječima Uzvišenog: من خشي الرحمن بالغيبب – ko se boji Milostivog iako Ga ne vidi.

  Ovo podrazumjeva potvrdu Njegovog postojanja, Njegove moći i da On upravlja stvarima, te potvrdu Njegovog znanja i obavještenosti do u detalje o stanjima roba. Takođe podrazumjeva potvrdu Njegovih knjiga, poslanika, Njegove naredbe i zabrane, zatim potvrdu Njegovog obećanja i prijetnje, te susreta s Njime. Zapravo nije ispravno reći da postoji strah od Milostivog, iako Ga se ne vidi, osim nakon svega ovog navedenog.

  Četvrta osobina su Njegove riječi: و جاء بقلب منيب – i dođe predanog srca.

  Rekao je Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma : ‘Povratnik od griješenja Allahu, onaj što pristupa ka pokornosti Allahu.

  Suština ‘inabeta’ – obraćanja, kajanja i molbe Allahu je zadržanost srca u pokornosti Allahu, voljenju Njega i usmjeravanju ka Njemu sa željom.
  Zatim je Uzvišeni spomenuo nagradu onome ko ispuni ova četiri svojstva, kada je rekao:

  ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٤ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ٣٥

  34 Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!" 35 U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više.

  Qaf, 34 - 35

   El-Fevaid: 19, 20; Dar Ibn Redžeb.
  Navigacija serijalom<< Čovjek će se raspravljati sa svojim pratiocem.Stepen učesnika bitke na Bedru >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.