Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu  da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Tražite od Allaha oprost, zdravlje i sačuvanost (od grijeha), a nikome nije dato nakon ubjeđenja nešto bolje od sačuvanosti.“  1

Kaže Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: „Ovo troje sadrži odstranjivanje zla iz prošlosti time što bude oprošteno, trenutačnog zla time što se daleko od njega zdravljem (srca i tijela), te budućeg zla tako što se sačuvano od njega. Dakle, ovo sadržava stalnost i konstantnost u stanju zdravlja i sačuvanosti (od bolesti i grijeha).“ 2

Prenosi imam Muslim rahimehullah od Enesa radijellahu 'anhu  „da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem posjetio jednog čovjeka od muslimana koji je postao poput pileta, pa mu Allahov Poslanik reče sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Moliš li Allaha nekom dovom, ili tražiš li nešto od Njega?’ Ovaj reče: ‘Da, govorio sam: O Allahu, ono čime bi kaznio na ahiretu ubrzaj mi na dunjaluku.’  Tada Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  reče: ‘Hvaljen neka je Allah, vi to ne možete podnijeti – ili – ne tražite da to podnosite, zašto nisi govorio: Gospodaru naš, podari nam na dunjaluku dobro, i na ahiretu dobro, i sačuvaj nas kazne u vatri.’ Reče (prenosioc hadisa): ‘Ovaj je tako dovio pa ga je Allah izliječio.'“  3

Rekao je Ibn Kesir rahimehullah: „Allah Uzvišeni hvali onoga ko od Njega traži na dunjaluku i na ahiretu govoreći ‘Gospodaru podari nam dobro na dunjaluku i dobro na ahiretu, i sačuvaj nas kazne u vatri’. Ova dova je sakupila traženje svakog dobra i odstranjivanje svakog zla na dunjaluku. Značenje svakog dobra na ovom svijetu obuhvata svaku dunjalučku potrebu, od zdravlja, prostrane kuće, lijepe i dobre žene, obilne opskrbe, korisnog znanja, ispravnog i dobrog djela, ugodne jahalice, lijepog spomena, i drugoga što podrazumjevaju izrazi komentatora Kur'ana, a između kojih nema kontradiktornosti jer svi ovi izrazi podilaze pod značenje dobrote na dunjaluku.

Što se tiče značenja dobrote na ahiretu –  najuzvišenije od toga je ulazak u Džennet, te ostalo što slijedi uz ulazak u Džennet poput sigurnosti od najvećeg straha na mjestu suđenja na Sudnjem danu, olakšano polaganje računa, te drugo od lijepih stvari na ahiretu. A što se tiče izbavljanja od vatre – ono podrazumjeva da su čovjeku olakšani njegovi uzroci na dunjaluku od izbjegavanja zabranjenih stvari i grijeha, ostavljanja nejasnih pitanja (u vjeri) i harama.“ 4

Sa'd Jusuf Ebu ‘Aziz; Sahihu veseja-r-resuli: 3/220,221. El-Mektebetu-t-tevfikijjeh

Druženje braće muslimana >>