Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Stablo iskrenosti

„Godina je stablo, mjeseci su njegovo granjanje, dani su njegove grane, sati su njegovi listovi, a uzdisaji su njegovi plodovi. Pa čiji uzdasi budu u pokornosti, plodovi njegovog stabla biće prijatni, a čiji uzdasi budu u grijehu, njegovi su plodovi (gorki kao) tikvica.
I zaista na Danu povratka postoji zid; kod tog zida će se obejaniti i razdvojiti slatkoća plodova od njihove gorčine.
Iskrenost i tevhid su stablo u srcu, njegovo granjanje su djela, a plodovi su lijep život na dunjaluku i vječito uživanje na ahiretu. I kao što su plodovi dženneta nesasječeni niti zabranjeni, tako su isto i plodovi iskrenosti i tevhida na dunjaluku.

Širk, laž i pretvaranje su stablo u srcu, njihov plod na dunjaluku su strah, briga, nevolja i tjeskoba prsa. Plodovi tmine u srcu na ahiretu su zekkum i neprekidna patnja. Allah je uistinu spomenuo ova dva stabla u suri Ibrahim.“ 1 2

Druženje braće muslimana >>