Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah :

Tješenje vjernika je nekoliko vrsta: utjeha imetkom, utjeha ugledom, utjeha tijelom i uslugom, utjeha savjetom i upućivanjem, utjeha dovom i traženjem oprosta za njih, te utjeha suosjećanjem. Shodno jačini imana biva ovo tješenje, pa kad god oslabi iman, oslabe i vidovi utjehe, i kad god ojača, ojača i tješenje.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio među ljudima najizraženijeg tješenja svojih ashaba. Zbog svega toga, njegovim sljedbenicima pripada od osobine tješenja onoliko koliko slijede njega sallallahu 'alejhi ve sellem .

Ušli su neki ljudi kod Bišra El-Hafija rahimehullah u veoma hladnom danu5 , a on se bijaše skinuo pa drhti. Rekoše: ‘Šta je to, o Ebu Nasr?’ Reče: ‘Sjetio sam se siromaha i njihove hladnoće, a nemam pri sebi nešto čime bi ih utješio, pa sam poželio da ih utješim u njihovoj hladnoći.’ “ 6

<< Intelekt podržan Allahovom uputom Vjernik je pronicljiv i saburli >>