Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Rezultati grijeha su:
Malo uspjeha,
Slabost i nesloga mišljenja,
Skrivenost istine,
Pokvarenost srca,
Tromo spominjanje Allaha,
Gubljenje vremena,
Udaljavanje stvorenja (od griješnika),
Otuđenost između roba i njegovog Gospodara,
Zaključanost u uslišenju dove,
Grubost srca,
Poništenje bereketa u opskrbi i životnoj dobi,
Lišenje znanja,
Odjeća poniženja,
Potcjenjivanje od strane neprijatelja,
Pritješnjenost prsa,
Kušnja zlim drugovima koji mu kvare srce i upropaštavaju vrijeme,
Duga briga i tuga,
Tjeskoba života,
Pomračenje uma

Sve ovo izrađa se iz grijeha i nemarnosti naspram sjećanja i spominjanja Allaha, onako kako se izrodi sjeme iz vode i požar iz vatre.
Sve suprotnosti navedenog se izrađaju iz pokornosti Allahu.

El-Fevaid: 44 ; Dar Ibn Redžeb.

Druženje braće muslimana >>