Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: Tefsir sure Et-Tekasur, tj. riječi Uzvišenog:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١

1 Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

Et-Tekasur, 1

pa do kraja sure.

Ova je sura izdvojila posvetu obećanju, prijetnji i upozorenju, i dosta je samo u njoj opomene onome koje je shvata!
Riječi Uzvišenog: ألهاكم – ‘zaokuplja vas’ tj. zaokuplja vas na način da nemate u tome opravdanja, jer je to preusmjerenje pažnje s nečega (tj.ahireta), odnosno stanje da se čovjek odvratio od prvobitnog cilja (života). Zato važi da kada se ovo radi s naumom onda to podliježe šerijatskoj osudi, a ako je pak bez nauma, to je poput riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u vezi crnog ogrtača sa šarama: „Zaista me zaokupio maločas od namaza“ 1 , i tada je čovjek opravdan, odnosno to je vrsta zaborava. U drugom hadisu 2se nalazi da je „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem لها عن الصبي “, tj.odvratio pažnju s djeteta. Kaže se: لها بالشيء – igrao se s nečim kada se zaposli nečim, a kaže se لها عنه- kada se okani nečega. Ova اللهو – zabava biva u srcu, dočim اللعب – igra se izvršava tijelom, i zato su spojena oba pojma, pa su Allahove riječi: ألهاكم التكاثر izražajnije u prijekoru nego izraz شغلكم – zaposlilo vas.
Naime, neko izvršava određeni posao koristeći svoje tjelesne organe ali mu se srce nije zabavilo time. Dočim, اللهو je smetenost i okretanje srcem, a التكاثر je uzajamno djelovanje u umnožavanju, tj. nadmetanje jednih naspram drugih u broju. Uzvišeni je ostavio spomenuti ono u čemu se natječu želeći time isto uopštiti i generalizirati. Otuda sve ono čime se rob Allahov natječe u mnoštvu naspram drugoga, a nije od stvari pokornosti Allahu i Njegovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem , i čija se korist ne vraća robu na Dan povratka Allahu, spada u spomenuto nadmetanje.
Dakle, nadmetanje se dešava u svemu od imetka, ugleda, vođstva, žena, pričanja, raznog znanja – naročito kada nije u potrebi za nekim znanjem – te natjecanje u knjigama, (vlastitom) pisanju djela, mnoštvu pitanja, njihovih ogranaka, izvođenju novih (nenastalih) pitanja.

Et-Tekasur التكاثر je da čovjek traži da bude brojniji u nečemu od drugog; ovo je predmet prijekora, osim u onome što ga približava Allahu, a to je brojčano nadmetanje u stvarima ibadeta, odnosno natjecanje i takmičenje u dobrim djelima.
U Sahihu imama Muslima rahimehullah stoji hadis od ‘Abdullaha ibnu-š-Šehira radijellahu 'anhu da je on dospio do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem dok je učio ألهاكم التكاثر, pa je sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Sin Ademov govori: ‘moj imetak moj imetak.’ A imaš li ti od svog imetka išta drugo do ono što si udijelio i ovjekovječio3, ili pojeo pa istrošio, ili obukao pa pohabao?!“ 4

El-Fevaid: 40,41 ; Dar Ibn Redžeb.

Druženje braće muslimana >>