Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Zaposli svoje misli brigom o onome što ti je naređeno, i ne zapošljavaj ih onime što ti je garantovano. Zaista su nafaka i smtrni čas parci koji su garantovani, i dok god traje životni vijek opskrba će dolaziti. Pa kada ti Allah zatvori iz Svoje mudrosti neki od Njegovih puteva (opskrbe), otvori ti iz Svoje milosti neki put (opskrbe) koji je za tebe korisniji.

Zamisli se nad fetusom kojem dolazi njegova hrana – a to je putem krvi – preko samo jednog puta, a to je pupčana vrpca. Pa kada izađe iz utobe svoje majke, prekine mu se ovaj put (opskrbe), i Allah mu otvori dva druga puta, i učini da za njega njima (dojkama) teče opskrba bolja i ukusnija od prve – čisto i ukusno mlijeko. Zatim, kada se upotpuni period dojenja i prekinu se ova dva puta odbijanjem (djeteta od dojke), Allah mu otvori četiri puta (opskrbe) koja su potpunija od prethodna dva. To su dvije vrste hrane i dvije vrste pića. Dva tipa hrane su hrana životinjskog i biljnog porijekla, a pića su voda i mlijeko, i ostalo što se pridodaje ovome od koristi i slasti. Naposljetku, kada čovjek umre prekinu se od njega ova četiri puta (opskrbe), međutim, Allah mu otvara – ako je bio od sretnih – osam puteva, a to su osam dženetskih vrata, da uđe na koja hoće od njih.

Takav je Gospodar, ne zarpiječi od Svoga roba vjernika bilo šta od dunjaluka, osim da mu dadne bolje i korisnije od toga. I sve ovo ne postoji za nekoga ko nije vjernik.

Zaista Gospodar spriječi robu niži i prezreni udio (tj.udio dunjaluka) – i nije zadovoljan da mu to pripadne – da bi mu dao viši i dragocjeni udio (tj. na ahiretu). Rob zbog svog neznanja o stvarima koje su u njegovu korist, i neznanja o plemenitosti, mudrosti i blagosti njegova Gospodara, ne poznaje razliku između onoga što je od njega spriječeno i onoga što je za njega deponovano, čak on biva zaokupljen i predat u ljubavi prema prolaznom koji brzo dođe makar to bilo prezreno, a zbog manjka želje prema Onom svijetu koji poslije dolazi, makar nagrada za to bila visoka. A da je pravedan rob prema svome Gospodaru – a kako da to bude (!) – znao bi da je Allahova blagodat prema njemu u onome što mu je uskratio od dunjaluka, njegovih slasti i zadovoljstava veća od Njegove blagodati prema njemu u onome što mu podari od toga (na dunjaluku). Dakle, nije mu nešto uskratio osim da bu to podario (na ahiretu), i nije ga iskušao osim da bi ga iz iskušenja izbavio, i nije ga ispitao kušnjom osim da bi ga očistio, i nije ga usmrtio osim da bi ga oživio. Zapravo, nije ga izveo na ovaj svijet osim da bi se pripremio na njemu za dolazak pred Njega, i da bi hodio putem koji do Njega vodi.

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ٦٢

62 On čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran.

El-Furkan, 62


„…pa odbiše nepravednici sve osim nezahvalnosti.“ (17:99) 1

Ko je upoznao sebe zaposlen je u popravljanju svoje duše namjesto mahanama ljudi.

Ko je upoznao svoga Gospodara zaposlen je Njime namjesto strasti svoje duše.

Najkorisnije djelo je ono u kojem si skriven od ljudi s iskrenošću (prema Allahu), i zaklonjen od svoje duše svjedočeći Allahovo darivanje – dakle, da ne nalaziš u tom djelu niti svoj dušu niti stvorenja.“
2

Druženje braće muslimana >>