Allahu moj, utječem Ti se od grijeha i duga

Članci u serijalu:

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je spojio između grijeha i duga1, jer grijeh doista iziskuje propast na ahiretu, a dug iziskuje propast na dunjaluku. 2

Navigacija serijalom<< El-DžihadLijep ahlak proističe iz bogobojaznosti >>

  1. tj.u hadisu kojeg prenosi ‘Aiša radijellahu 'anha da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem dovio u namazu govoreći: ‘اللهم إني أعوذ بك من المأثم و المغرم Allahu moj, utječem Ti se od grijeha i duga.’ Tada mu neko reče: ‘Kako samo toliko mnogo tražiš utočište od duga, o Allahov Poslaniče!’ On odgovori: ‘Zaista čovjek kada se zaduži priča pa laže, i obećava pa iznevjeri.’ Bilježi ga imam Buharija: 2397.

  2. El-Fevaid: 74; Dar Ibn Redžeb.