Dali smo mu svjetlo s kojim se kreće među ljudima

Članci u serijalu:

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah:

Kaže Allah Uzvišeni:

Al-Anam,

Ovaj govor Uzvišenog podrazumjeva nekoliko stvari:

Prva: da on kroči među ljudima sa svjetlošću a da su oni u tmini; primjer njega i njih je poput primjera ljudi nad kojima se nadvila tama noći pa su zalutali i ne pronalaze pravi put, dok drugi ima sa sobom svjetlost s kojom hodi na tom putu, vidi i put i ono od čega se treba pripaziti na tom putu.

Druga: da se on kreće među njima sa svojom svjetlošću, pa da se oni poslužuju njime zbog vlastite potrebe za svjetlošću.

Treća: da on hodi sa svojom svjetlošću na Sudnjem danu preko Sirat ćuprije, kada ostanu sljedbenici širka i nifaka/licemjerstva u tminama svog širka i licemjerstva. 1

Navigacija serijalom<< Stajališta Allahovog roba naspram neželjene sudbineDok god život traje i opskrba dolazi >>

  1. El-Fevaid: 115; Dar Ibn Redžeb.