Rekao je Uzvišeni:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨

8 Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

Et-Tekasur, 8

 

Kaže El-Kurtubi rahimehullah : „Bilježi Muslim rahimehullah u  svome Sahihu od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao: „Izašao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem jednog dana ili noći – kad ono Ebu Bekr i Omer radijellahu 'anhuma  – pa reče:

‘Šta vas je izvelo iz vaših kuća u ovo vrijeme?’ Rekoše: ‘Glad, o Allahov Poslaniče?’

Reče: ‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, zaista me je izvelo (vani) ono što i vas.’  Ustanite!’

Pa ustadoše sa njime. Potom se Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem uputi jednom čovjeku od Ensarija, ali ga ne bijaše u kući. Pošto ga njegova žena ugleda, reče: ‘Merhaba i dobrodošli.’ Reče joj Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Gdje je domaćin?’ Ona odgovori: ‘Izašao je da nam donese pitke vode.’

U tom se pojavi ovaj ensarija, pa pogleda u Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  i njegova dva druga a zatim reče: ‘Hvala Allahu, danas niko nema plemenitije goste od mene.’

Ensarija ubrzano ode, a zatim im dođe sa granom na kojoj bijaše sočnih hurmi, i suhih, i drugih koje su svježe, i reče: ‘Jedite od ovoga.’

Zatim uze nož, pa mu se Allahov Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem obrati riječima: ‘Ne kolji onu koja se muze!’ Pa zakla za njih ovcu. Oni bijaše jeli od ovce, hurmi sa grane, i pili vode. Kada se zasitiše i napojiše, Allahov Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem reče Ebu Bekru i Omeru radijellahu 'anhuma: ‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, sigurno ćete biti pitani na Sudnjem danu za blagodati ovoga dana. Glad vas je izvela iz vaših kuća, a zatim se niste vratili dok vas nije obasula ova blagodat.’“ 17

Kod imama Et-Tirmizija rahimehullah stoji da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Ovo je – tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša – od blagodati o kojima ćete biti pitani na Sudnjem danu: prijatna hladovina, ukusne svježe hurme i hladna voda.“ 18

U rivajetu kod Ebu Nu’ajma rahimehullahstoji „da je Omer radijellahu 'anhu uzeo granu i njome udario o zemlju, toliko da padoše kao nanizane sočne hurme prema licu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, i onda reče: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo o ovome biti pitani na Sudnjem danu?’ Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘Da, osim triju stvari: kriška hljeba kojom odagnaš svoju glad, ili odjeća kojom pokriješ svoje stidno mjesto, ili nastambe u koju se skloniš od vreline i hladnoće.“ 19

 

Kaže El-Kurtubi rahimehullah: „Učenjaci se razilaze u vezi blagodati za koje će se odgovarati na Sudnjem danu. Postoji deset govora:

Prvi: To su sigurnost i zdravlje. Ovo je govor Ibn Mes’uda radijellahu 'anhu.

Drugi: Zdravlje i slobodno vrijeme. Ovo je stav Se’id ibn Džubejra rahimehullahzbog hadisa kojeg bilježi Buharija rahimehullah: „Dvije su blagodati prema kojima je većina ljudi obmanuta: zdravlje i slobodno vrijeme“

 

Treći: Spoznaja čulima sluha i vida. Ovo je mišljenje Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma. U Kur’anu Allah kaže:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ٣٦

36 Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.

El-Isra', 36

Vjerodostojno je prenešeno od Ebu Hurejre i Ebu Se’ida El-Hudrija radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Doći će se sa robom na Sudnjem danu, pa ću mu Allah reći: ‘Zar ti nisam dao sluh i vid i imetak i dijete…’“ 20

Četvrti: Slast jela i pića. Ovo je rekao Džabir ibni ‘Abdillah radijellahu 'anhu: Na ovo ukazuje hadis Ebu Hurejre radijellahu 'anhu 21

Peti: to su ručak i večera. Ovo je kazao El-Hasan rahimehullah.

Šesti: to je sitost stomaka, svježina pića, hlad ili zaklon nastambe, skladnost stvaranja (čovjekovog) lika, slast sna. Ovo je govor Mekhula Eš-Šamija rahimehullah. Bilježi Zejd ibn Eslem rahimehullahod svog oca da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  (tj. u vezi ajeta: „Toga dana ćete sigurno biti pitani o blagodatima): ‘o sitosti stomaka…“ pa je spomenuo hadis, isti je naveo i El-Maverdi rahimehullah.

Ovo pitanje o blagodatima obuhvata i nevjernika i vjernika, sa razlikom što je pitanje vjerniku njegovo obveseljivanje o tome da su mu sakupljene blagodati dunjaluka sa blagodatima ahireta, a pitanje nevjerniku je grdnja njemu što je na dunjalučke blagodati odgovorio nezahvalnošću i grijehom.

Rekao je El-Kušajri rahimehullah: „Kada se spoji između svih predaja proizilazi da će svi biti pitani, međutim, ispitivanje nevjernika je korenje, jer je ostavio zahvalnost, a ispitivanje vjernika je počast njemu jer je bio zahvalan.

Kažem (tj.El-Kurtubi): „Ovaj govor je ispravan jer je izraz općenit. Pripovjedao nam je Vereka od Ibn Ebi Nedžiha od Mudžahida rahimehumullah u vezi riječi Uzvišenog (u prijevodu): „Zatim ćete toga dana sigurno biti pitani o blagodatima“ – da je rekao: svaka stvar od slasti dunjaluka.

Prenosi Ebu-l-Ahves rahimehullahod ‘Abdullaha radijellahu 'anhuod Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Zaista će Uzvišeni Allah nabrojati Svoje blagodati robu na Sudnjem danu, sve dok mu ne spomene: ‘Zamolio si me za tu i tu ženu, da te oženim njome – pa će je spomenuti po njezinom imenu –  i dao sam ti je za ženu.“

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhuda je rekao  Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Prvo za što će se pitati na Sudnjem danu jeste da će se reći (čovjeku): ‘Zar ti nisam učinio tvoje tijelo zdravim, i napojio te hladnom vodom?’“ 22

Od Ibn Omera radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Kada bude Sudnji dan Allah će pozvati jednog od Svojih robova, pa će ga postaviti ispred Sebe i pitati ga o njegovom ugledu kao što će ga pitati i o njegovom imetku.“ 23

 

Sedmi govor: to je san uz sigurnost i zdravlje.

Rekao je Muhammed ibn Ka’b rahimehullah (osmi govor): To je blagodat kojom nas je Allah obasuo poslavši nam Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem  za poslanika:

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ١٦٤

164 Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.

Alu-Imran, 164

Rekao je El-Hasan rahimehullah (deveti govor):  Činjenica da je olakšana primjena šerijata, i (deseti govor) olakšano shvatanje, učenje i sprovedba Kur’ana. Rekao je Uzvišeni (u prijevodu): „…i u vjeri vam nije ništa teško propisao“ (22:78). I rekao je:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١٧

17 A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

El-Kamer, 17

Kažem (tj.El-Kurtubi): Rob će biti pitan o svim ovim blagodatima –  da li je bio zahvalan ili nezahvalan.“ 24

 

Sažeto iz Sahihu vesaja-r-resuli: 3/224-227.

<< Zdravlje je blagodat o kojoj će čovjek biti pitan Čovjek je, nezahvalnošću na Allahovim blagodatima prema njemu, sam sebi neprijatelj >>