Čovjek će biti pitan o svim blagodatima – da li je bio zahvalan ili ne

Članci u serijalu:

Rekao je Uzvišeni:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨

8 Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!

At-Takathur, 8

 

Kaže El-Kurtubi rahimehullah : „Bilježi Muslim rahimehullah u  svome Sahihu od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao: „Izašao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem jednog dana ili noći – kad ono Ebu Bekr i Omer radijellahu 'anhuma  – pa reče:

‘Šta vas je izvelo iz vaših kuća u ovo vrijeme?’ Rekoše: ‘Glad, o Allahov Poslaniče?’

Reče: ‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, zaista me je izvelo (vani) ono što i vas.’  Ustanite!’

Pa ustadoše sa njime. Potom se Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem uputi jednom čovjeku od Ensarija, ali ga ne bijaše u kući. Pošto ga njegova žena ugleda, reče: ‘Merhaba i dobrodošli.’ Reče joj Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Gdje je domaćin?’ Ona odgovori: ‘Izašao je da nam donese pitke vode.’

U tom se pojavi ovaj ensarija, pa pogleda u Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  i njegova dva druga a zatim reče: ‘Hvala Allahu, danas niko nema plemenitije goste od mene.’

Ensarija ubrzano ode, a zatim im dođe sa granom na kojoj bijaše sočnih hurmi, i suhih, i drugih koje su svježe, i reče: ‘Jedite od ovoga.’

Zatim uze nož, pa mu se Allahov Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem obrati riječima: ‘Ne kolji onu koja se muze!’ Pa zakla za njih ovcu. Oni bijaše jeli od ovce, hurmi sa grane, i pili vode. Kada se zasitiše i napojiše, Allahov Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem reče Ebu Bekru i Omeru radijellahu 'anhuma: ‘Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, sigurno ćete biti pitani na Sudnjem danu za blagodati ovoga dana. Glad vas je izvela iz vaših kuća, a zatim se niste vratili dok vas nije obasula ova blagodat.'“ 1

Kod imama Et-Tirmizija rahimehullah stoji da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Ovo je – tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša – od blagodati o kojima ćete biti pitani na Sudnjem danu: prijatna hladovina, ukusne svježe hurme i hladna voda.“ 2

U rivajetu kod Ebu Nu'ajma rahimehullahstoji „da je Omer radijellahu 'anhu uzeo granu i njome udario o zemlju, toliko da padoše kao nanizane sočne hurme prema licu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, i onda reče: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo o ovome biti pitani na Sudnjem danu?’ Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘Da, osim triju stvari: kriška hljeba kojom odagnaš svoju glad, ili odjeća kojom pokriješ svoje stidno mjesto, ili nastambe u koju se skloniš od vreline i hladnoće.“ 3

 

Kaže El-Kurtubi rahimehullah: „Učenjaci se razilaze u vezi blagodati za koje će se odgovarati na Sudnjem danu. Postoji deset govora:

Prvi: To su sigurnost i zdravlje. Ovo je govor Ibn Mes'uda radijellahu 'anhu.

Drugi: Zdravlje i slobodno vrijeme. Ovo je stav Se'id ibn Džubejra rahimehullahzbog hadisa kojeg bilježi Buharija rahimehullah: „Dvije su blagodati prema kojima je većina ljudi obmanuta: zdravlje i slobodno vrijeme“

 

Treći: Spoznaja čulima sluha i vida. Ovo je mišljenje Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma. U Kur'anu Allah kaže:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا ٣٦

36 Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.

Al-Isra, 36

Vjerodostojno je prenešeno od Ebu Hurejre i Ebu Se'ida El-Hudrija radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Doći će se sa robom na Sudnjem danu, pa ću mu Allah reći: ‘Zar ti nisam dao sluh i vid i imetak i dijete…'“ 4

Četvrti: Slast jela i pića. Ovo je rekao Džabir ibni ‘Abdillah radijellahu 'anhu: Na ovo ukazuje hadis Ebu Hurejre radijellahu 'anhu 5

Peti: to su ručak i večera. Ovo je kazao El-Hasan rahimehullah.

Šesti: to je sitost stomaka, svježina pića, hlad ili zaklon nastambe, skladnost stvaranja (čovjekovog) lika, slast sna. Ovo je govor Mekhula Eš-Šamija rahimehullah. Bilježi Zejd ibn Eslem rahimehullahod svog oca da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  (tj. u vezi ajeta: „Toga dana ćete sigurno biti pitani o blagodatima): ‘o sitosti stomaka…“ pa je spomenuo hadis, isti je naveo i El-Maverdi rahimehullah.

Ovo pitanje o blagodatima obuhvata i nevjernika i vjernika, sa razlikom što je pitanje vjerniku njegovo obveseljivanje o tome da su mu sakupljene blagodati dunjaluka sa blagodatima ahireta, a pitanje nevjerniku je grdnja njemu što je na dunjalučke blagodati odgovorio nezahvalnošću i grijehom.

Rekao je El-Kušajri rahimehullah: „Kada se spoji između svih predaja proizilazi da će svi biti pitani, međutim, ispitivanje nevjernika je korenje, jer je ostavio zahvalnost, a ispitivanje vjernika je počast njemu jer je bio zahvalan.

Kažem (tj.El-Kurtubi): „Ovaj govor je ispravan jer je izraz općenit. Pripovjedao nam je Vereka od Ibn Ebi Nedžiha od Mudžahida rahimehumullah u vezi riječi Uzvišenog (u prijevodu): „Zatim ćete toga dana sigurno biti pitani o blagodatima“ – da je rekao: svaka stvar od slasti dunjaluka.

Prenosi Ebu-l-Ahves rahimehullahod ‘Abdullaha radijellahu 'anhuod Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Zaista će Uzvišeni Allah nabrojati Svoje blagodati robu na Sudnjem danu, sve dok mu ne spomene: ‘Zamolio si me za tu i tu ženu, da te oženim njome – pa će je spomenuti po njezinom imenu –  i dao sam ti je za ženu.“

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhuda je rekao  Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Prvo za što će se pitati na Sudnjem danu jeste da će se reći (čovjeku): ‘Zar ti nisam učinio tvoje tijelo zdravim, i napojio te hladnom vodom?'“ 6

Od Ibn Omera radijellahu 'anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Kada bude Sudnji dan Allah će pozvati jednog od Svojih robova, pa će ga postaviti ispred Sebe i pitati ga o njegovom ugledu kao što će ga pitati i o njegovom imetku.“ 7

 

Sedmi govor: to je san uz sigurnost i zdravlje.

Rekao je Muhammed ibn Ka'b rahimehullah (osmi govor): To je blagodat kojom nas je Allah obasuo poslavši nam Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem  za poslanika:

Alu-Imran,

Rekao je El-Hasan rahimehullah (deveti govor):  Činjenica da je olakšana primjena šerijata, i (deseti govor) olakšano shvatanje, učenje i sprovedba Kur'ana. Rekao je Uzvišeni (u prijevodu): „…i u vjeri vam nije ništa teško propisao“ (22:78). I rekao je:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ١٧

17 A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

Al-Qamar, 17

Kažem (tj.El-Kurtubi): Rob će biti pitan o svim ovim blagodatima –  da li je bio zahvalan ili nezahvalan.“ 8

 

Sažeto iz Sahihu vesaja-r-resuli: 3/224-227.

Navigacija serijalom<< Zdravlje je blagodat o kojoj će čovjek biti pitanČovjek je, nezahvalnošću na Allahovim blagodatima prema njemu, sam sebi neprijatelj >>

  1. Hadis bilježi imam Muslim: 2038/140.

  2. Et-Tirmizi: 2369.

  3. Hiljetu-l-evlija: 28/2.

  4. Hadis bilježi imam Et-Tirmizi: 2428.

  5. op.prev. Citirani hadis s početka teksta.

  6. Hadis bilježi imam Et-Tirmizi: 3358, Sahihu suneni-t-tirmizi: 2674 .

  7. Kenzu-l-‘ummal: 459/3, hadis br. 7430.

  8. Tefsiru-l-Kurtubi: 20/156,157.