8. Osobine džahilijeta: Obožavanje Sunca i Mjeseca

Članci u serijalu:

Osma osobina džahilijeta:

Poklanjanje suncu a ne Allahu 1

Ova paganska osobina je spomenuta u govoru o Belkisi, kraljici Sabe, kada Hudhud kaže: „Našao sam nju i njezin narod da sedždu čine Suncu a ne Allahu…“  Ajet u cjelosti glasi:

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٢٤

24 vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu – šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju naći Pravi put

An-Naml, 24

Istu osobinu džahilijeta Kur'an eksplicitno zabranjuje, kao što je u riječima Uzvišenog:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٧

37 Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.

Fussilat, 37

Sedžda nekom mimo Allaha je izraz skretanja, zablude i devijacije u akidi, odnosno sedžda je od obilježja vjere, jedan od tjelesnih ibadeta na koje pravo ima samo Allah, tako da se sedžda nekome mimo Allaha smatra obožavanjem drugoga pored Allaha, tj. širkom-pridruživanjem Allahu nekoga u ibadetu.  Stoga je Allah pokudio narod Sabe kada su ibadet usmjerili suncu a ne Allahu.

Rekao je imam Et-Taberi rahimehullah : „Hudhud je obavijestio Sulejmana 'alejhisselam o razlogu svog izostanka, iznijevši opravdanje, te da je našao kraljevinu Saba kojom vlada žena, kao i da je našao da ta žena i njezin narod čine sedždu Suncu i obožavaju ga mimo Allaha, te da je sve to djelo šejtanovog uljepšavanja njima njihovih postupaka…da oni upravo time ne hode putem istine koja se ogleda u sedždi samo Allahu. Stoga nadalje Allah kaže osuđujući njihov postupak:

أَلَّا يَسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٥

25 pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite.

An-Naml, 25

2

Imam El-Kurtubi rahimehullah spominje da je ovaj narod bio od onih koji su obožavali Sunce, kao i to da je u tefsiru rečeno da su bili vatropoklonici koji obožavaju svjetlost uopšte. 3

Kaže Uzvišeni:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٧

37 Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.

Fussilat, 37

Rekao je imam Et-Taberi rahimehullah : „Od Allahovih dokaza protiv Njegovih stvorenja jesu Sunce i Mjesec, pa zato, o vi ljudi, ne činite sedždu njima, nego Njemu Uzvišenom sedždu činite i Njega obožavajte a ne Sunce i Mjesec…“ 4

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se suprotstavio ovoj džahilijetskoj osobini time što je upozoravao na ibadet nekome mimo Allaha. Od toga je hadis koji kazuje o tome da će vjernici vidjeti Allaha na Sudnjem danu, gdje stoji i ovo:  „…pa će se reći: Ko god je šta obožavao neka ga i slijedi, pa će oni što su obožavali Sunce slijediti Sunce i popadaće u vatru. Oni što su obožavali Mjesec će slijediti Mjesec i popadaće u vatru…“ 5  6

Ulema je spomenula da je cilj hadisa kada tekstualno spominje Sunce i Mjesec – iako oni podilaze u kategoriju onoga što se obožava mimo Allaha – uzdizanje ove stvari spomenom njih zbog njihove veličine kao stvorenja.  7

Navigacija serijalom<< Osobine džahilijeta: Postavljanje žena na funkcije vlasti (treći dio)8.Osobine paganstva: Obožavanje Sunca i Mjeseca (drugi dio) >>

  1. Op.prev.Kur'an je spomenuo obožavanje Sunca kroz slučaj stanovnika Sabe. Opće je poznato iz historije civilizacija da su brojni drevni narodi, poput starih Egipćana, drevnih Asiraca, Maja, Asteka i drugih, imali razvijen kult obožavanja Sunca, dotle da su njihove građevine zidane shodno kretanju Sunca kroz godišnja doba. Isto nije izostalo u grčkoj i rimskoj mitlogiji kroz samo različite forme posvećivanja rituala Suncu ili bogu Sunca. Danas, ovo paganstvo se upražnjava u masonskim-iluminatskim krugovima, ali i kroz obilježavanje različitih datuma koji su tijesno povezani sa obožavanjem Sunca u prijašnjim civilizacijama. Od toga je 25-ti decembar, dan boga Sunca u nekim izumrlim civilizacijama. Takođe i prvi maj – dan Flore, boginje cvijeća u rimskoj mitologiji, jer usljed Sunca  i njegove toplote dolazi do bujanja vegetacije upravo početkom maja…  

  2. Tefsiru-t-Taberi: 510/9; Tefsiru-l-Kurtubi: 168/13.

  3. Tefsiru-l-Kurtubi 168,169/13.

  4. Tefsiru-t-Taberi 113/11.

  5. Hadis bilježi imam Buharija: 806, 6573, 7437, te imam Muslim: 451

  6. op.prev.Hadis u cjelosti, ali u drugom rivajetu od ovdje citiranog, se nalazi na: http://istina.ba/hadis-ebu-seida-el-hudrija/

  7. Fethu-l-bari 448/11; ‘Umdetu-l-kari’:133/23.