Članci u ovom serijalu

 • Osobine džahilijeta/paganstva
 • Definicija i vrste džahilijjeta
 • Propisi džahilijeta/paganstva i njegove posljedice
 • 1.Osobine džahilijeta: Prilazak muškarcima i ostavljanje žena
 • 2.Osobine džahilijeta:Prijetnja istjerivanjem sa ognjišta
 • Prijetnja istjerivanjem iz ognjišta (drugi dio)
 • 3.Osobine džahilijeta:Zakidanje na litru i kantaru
 • Zakidanje na litru i kantaru (drugi dio)
 • 4. Džahilijet: Pripisivanje vjerovjesnicima laži
 • Džahilijet: Pripisivanje vjerovjesnicima laži (drugi dio)
 • 5.Osobine džahilijeta: Požurivanje kazne
 • Osobine džahilijeta: Požurivanje kazne (drugi dio)
 • 6.Osobine džahilijeta: Ostavljanje rada po istini
 • Osobine džahilijeta: Ostavljanje rada po istini (drugi dio)
 • Osobine džahilijeta: Ostavljanje rada po istini (treći dio)
 • 7.Osobine džahilijeta: Postavljanje žena za pretpostavljene
 • Postavljanje žena za pretpostavljene (drugi dio)
 • Osobine džahilijeta: Postavljanje žena na funkcije vlasti (treći dio)
 • 8. Osobine džahilijeta: Obožavanje Sunca i Mjeseca
 • 8.Osobine paganstva: Obožavanje Sunca i Mjeseca (drugi dio)
 • 9. Osobine džahilijeta: Zlosutnja zbog poslanika i vjernika
 • 9.Osobine paganstva: Zlosutnja zbog poslanika i vjernika (drugi dio)
 • 10.Osobine džahilijeta: Pravljenje spletki radi ubistva vjerovjesnika
 • Služenje spletkama radi ubistva vjerovjesnika (drugi dio)
 • 11.Osobine paganstva: Sumnja u Sudnji dan
 • 11.Osobine paganstva: Sumnja u Sudnji dan (II dio)
 • 11.Osobine džahilijeta: Sumnja u ahiret (III dio)
 • 12.Osobine džahilijeta:Ubijanje muške a ostavljanje u životu ženske djece
 • 13. Osobine džahilijeta: Razgolićavanje žena
 • 14.Osobine džahilijeta: Slijeđenje vođa u onome što je suprotno istini
 • 14.Osobine džahilijeta: Slijeđenje vođa u onome što je suprotno istini (IIdio)
 • 15-18.Osobine paganstva: Ezijećnje i ismijavanje vjerovjesnika i njihovih sljedbenika
 • 15-18.Osobine džahilijeta: Optužba na poslanike da su ludi
 • 15-18.Osobine džahilijeta: Cilj ismijavanja poslanika je odustajanje od poziva u vjeru
 • Osobine paganstva:Optužba na poslanike da su pjesnici
 • 19.Osobine džahilijeta: Spaljivanje protivnika
 • 19.Osobine džahilijeta: Spaljivanje vjernika
 • 20.Paganstvo: Zastrašivanje lažnim božanstvima
 • 20.Osobine džahilijeta: Zastrašivanje lažnim božanstvima (II dio)
 • Osobine paganstva:Zastrašivanje lažnim božanstvima(III dio)
 • 21-22.Osobine džahilijeta:Grčenje srca pri spomenu Allaha
 • 21-22.Osobine paganstva:Grčenje srca zbog spomena Allaha(IIdio)
 • Osobine paganstva: Grčenje srca zbog spomena Allaha (III dio)
 • 23.Osobine paganstva: Traženje samo dunjalučke koristi
 • Osobine džahilijeta: Traženje samo dunjalučke koristi (II dio)
 • Osobine džahilijeta: Traženje samo dunjalučke koristi (III dio)
 • 24.Osobine džahilijeta: Pripisivanje Allahu žene i djeteta
 • Osobine paganstva: Pripisivanje Allahu žene i djeteta (II dio)
 • Pripisivanje Allahu žene i djeteta (IIIdio)
 • Uobraženost kada ih Allah obdari Svojim blagodatima (IIdio)
 • 25.Osobine džahilijeta: Uobraženost u blagodatima
 • 26. Osobine paganstva: Tuga i očaj kada ih pogodi nedaća
 • Ne gubite nadu u milost Allahovu
 • Gubljenje nade u Allahovu milost 3.dio
 • 27.Osobine paganstva: mrzovolja zbog rođenja ženskog djeteta
 • 28.Osobine paganstva: Ubijanje vlastite djece
 • 29.Osobine džahilijeta: U teškoći obećavaju da će vjerovati.
 • Dodatak stvarima džahilijeta/paganstva

  “Dodatak stvarima džahilijeta”  (ar. Zevaidu mesaili-l-džahilijjeh) je djelo učenjaka muhaddisa Abdullaha ibn Muhammed ibn Ahmed Ed-Duvejša rahimehullah. U njemu je sakupio osobine džahilijeta, tj. neznaboštva i paganstva spomenute u Kur'anu i hadisu, odnosno proširio ih u odnosu na djelo šejha Muhammeda ibn Abdulvehaba rahimehullah  koji je istu temu obradio u knjizi s naslovom: El-mesailu-l-leti halefe fiha resulullahi ehle-l-džahilijjeh – Paganski običaji kojima se suprotstavio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem. U ovom djelu šejh Muhammed ibn Abdulvehab rahimehullah  je spomenuo sto dvadeset i osam stavki džahilijjeta, i uglavnom se usredotočio na spomen onih osobina neznaboštva koje su bile prisutne u njegovo vrijeme, ne da je knjigu sastavio u smislu spomena svih stvari džahilijeta.

  Istu tematiku osobina džahilijeta dosta ranije obrađuje šejhu-l-islam Ibn Tejmijjeh rahimehullah u djelu Iktidau-s-sirati-l-mustekim, te imam Ez-Zehebi rahimehullah  u djelu Tešbihu-l-hasis bi ehli-l-hamis, tako da možemo konstatovati da je ova tema bila predmet zanimanja uleme, ono o čemu su govorili i pisali i na šta su upozoravali i od čega su odvraćali.

  S obzirom da je djelo šejha Muhammeda ibn Abdulvehaba rahimehullah  s komentarom šejha Saliha El-Fevzana (Allah ga sačuvao) prevedeno na bosanski jezik pod naslovom: Paganski običaji kojima se suprotstavio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, otuda ćemo uz Allahovu dozvolu obraditi djelo „Dodatak stvarima džahilijeta“ šejha Ed-Duvejša sallallahu 'alejhi ve sellem  sa jedinim do sada prisutnim komentarom doktorice i istraživača Helah bintu Dajfillahi El-Jusuf (Allah je sačuvao).  Ovo djelo, odnosno njegov komentar sadrži dvjesto i jedanaest osobina džahilijeta.

  Povod ovoj temi jeste prisutnost osobina džahilijeta među ljudima, najprije među nemuslimanima, ali, nažalost, i među muslimanskom populacijom. Dakle, Allah subhanehu we te'ala   je sve oblike paganstva šerijatski zabranio, ali je kaderom odredio da će određeni njegovi oblici postojati i u ovom ummetu. Neki od tih paganskih običaja su grijehom a neki predstavljaju čak nevjerstvo. Dokaz svemu spomenutom je sljedeće:

  Hadis Ebu Malika El-Eš'arija radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Četiri stvari u mom ummetu su od džahilijeta, neće ih zasigurno ostaviti: Hvalisanje položajem, vrijeđanje zbog porijekla, traženje kiše pomoću zvijezda i naricanje.“  1

  Takođe i hadis Ibn Suvejda rahimehullah  koji kaže:  “Susreo sam Ebu Zerra radijellahu 'anhu u Rebezi. Na njemu i na njegovom momku/slugi bijaše istovjetno odijelo, i ja ga za to upitah, a on odgovori: Ja sam  jednog čovjeka pogrdio i  uvrijedio spomenuvši njegovu majku 2  , pa mi jeVjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao: O Ebu Zerre, zar mu spominješ kao sramotu njegovu majku, ti si čovjekom u kojem ima paganstva. Vaše sluge su vaša braća, Allah ih je stavio pod vašu vlast, pa ko bude imao takvog brata pod svojom vlašću neka ga hrani onim što i on jede, i oblači onako kako se on oblači. Ne opterećujete ih do iznemoglosti, a ako ih preopteretite pomozite im.“ 3

  Ovo poglavlje je imam Buharija rahimehullah   naslovio: Grijesi koji nose obilježje paganstva a koji izvršioca ne čine nevjernikom, izuzev širka/pridruživanja Allahu sudruga.

  Kao i hadis od Ibn Omera radijellahu 'anhuma  da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  održao hutbu na dan osvojenja Mekke i rekao: “O ljudi, Allah je od vas odagnao oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom. Ljudi su dvije vrste: dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan, i griješnik, nesretnik koji je kod Allaha omalovažen; svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje. Kaže Allah Uzvišeni: „O ljudi, Mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene, i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa“ 4

  S obzirom da je djelo sa komentarom veoma obimno, nećemo doslovno prevoditi dio po dio već skratiti i obraditi komentar na najvažnije spomenuto u dotičnoj osobini. A od Allaha je uspjeh.

  Navigacija serijalomDefinicija i vrste džahilijjeta >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.