Ovo je . dio od 79 u serijalu Osobine džahilijeta

32. Podbočivanje u namazu.
Stanje namaza odražava odnos čovjeka i Boga, odnosno to je stanje u kojem rob doziva svoga Gospodara zbog čega moraju biti očita značenja predanosti i poniznosti roba prema Allahu. Otuda je neminovno da položaj roba u spomenutoj situaciji bude ispunjen željom i stremljenjem prema Allahovom obećanju, kao i strahopoštovanjem prema Njegovoj prijetnji i kazni. Autor u ovom pitanju ističe da je jedna od osobina neznabožaca, konkretno sljedbenika Knjige, da bi stavljali ruke na svoje kukove prilikom namaza i molitve. U Allahovoj vjeri postoji zabrana ovakvog postupka u namazu. Naime, prenosi se vjerodostojno da je ‘Aiša radijellahu 'anha rekla: „To je od postupaka Jevreja u njihovom namazu.“ 1
Termin koji je upotrebljen za ovu radnju je ‘el-ihtisar’ što znači ‘tehassur’ – staviti ruke na kukove, podbočiti se; ‘hasr’ je struk, pas. Na ovome objašnjenju se slažu recenzenti kao i većina poznavatelja arapskog jezika, hadisa i fikha. 2
Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je oponirao Jevrejima u njihovom postupku podbočivanja u namazu, stoga je zabranio istu radnju, kako to bilježi imam Buharija rahimehullah u Sahihu, u knjizi o radnjama u namazu, poglavlje o podbočivanju u namazu, pod brojem 1219 i 1220, a takođe i imam Muslim rahimehullah u knjizi o džamijama, poglavlje o pokuđenosti podbočivanja u namazu, pod brojem 1218.
Razlog ove zabrane je došao u predaji od ‘Aiše radijellahu 'anha gdje stoji da je to postupak Jevreja i da je zabranjen zbog poistovjećivanja sa njima. 3
Prenosi se da je Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma prezirao stavljanje ruke na struk u namazu rekavši da takvome šejtan prilazi. 4. Ovo važi iz razloga da ovakva radnja ne priliči namazu jer spriječava poniznost i skrušenost, a ujedno je pokazatelj oholosti. Neki su učenjaci govorili da je to tjelesni manir nevjernika ili oholnika, neki su rekli da je to položaj odmaranja stanovnika vatre, odnosno da je to radnja šejtana, pa je isto zabranjeno zbog pokuđenosti da se oponašaju navedeni, kao i što onemogućuje poniznost i skrušenost. 5
Rekao je šejh ‘Usejmin rahimehullah : „Zato što je to postupak Jevreja, i što uglavnom biva u stanju kontrakcije i kvrčenja čovjeka, i kao kad razmišlja o nečemu.“ 6
Dakle, učenjaci su složni u vezi zabrane da se klanja stavljajući ruke na struk. 7

51.Osobine paganstva: Brijanje samo potiljka >>