Osobine paganstva:Zastrašivanje lažnim božanstvima(III dio)

Članci u serijalu:

Učenjaci su upozoravali na zastrašivanje lažnim božanstvima kao osobinu džahilijeta, pa su otuda napravili i klasifikaciju straha pojašnjavajući kada strah negira nečije ispoljavanje Allahove jednoće, kada narušava nečiju potpunost u očitovanju Allahove jednoće/tevhida, a kada je strah prirodna pojava – kako bi ljudi bili na preciznoj predodžbi u svemu što im se dogodi.

Strah koji poptuno negira tevhid je da se neko boji nekoga mimo Allaha, poput kipova, kumira, taguta, mrtve osobe, džinna, ili odsutna čovjeka da će ga pogoditi nečime što on ne voli. Ovaj tajni strah pri čovjeku je prisutan upravo kod ljudi koji obožavaju kaburove i slična mjesta; takvi se boje ljudi u grobovima, čak njima zastrašuju sljedbenike tevhida zato što oni ističu poricanje obožavanja kaburova i sl.. 1

Nužno je poznato u Kur'anu i vjerodostojnom sunnetu, kao i zdravom razumu, da je ova vrsta straha neosnovana. Ništavnost ovog straha je pojasnio Ibrahim u raspravi sa svojim narodom kada su ga zastrašivali svojim božanstvima. Isto je spomenuo i šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah ističući da se mušrici plaše mrtvih a ne strahuju od Allaha, a zatim je naveo slučaj Ibrahima i njegovog naroda:

Al-Anam,

2

Što se tiče straha koji narušava potpunost nečijeg tevhida-ispoljavanja jednoće Allahu, to je jedna vrsta širka (koji ne izvodi iz vjere) koji su učenjaci pojasnili na sljedeći način: da čovjek ostavi nešto što je obavezno u vjeri iz straha od ljudi; ovo je haram i smatra se vrstom širka. Rekao je Uzvišeni:

Alu-Imran,

Upozorenje na to da ovaj strah nadvlada kod vjernika je došlo u hadisu: „Zaista će Allah Uzvišeni reći na Sudnjem danu Svome robu: ‘Šta te spriječilo da ukloniš zlo kada si ga vidio?’ Rob će odgovoriti: ‘Strah od ljudi, o Gospodaru.’ Pa će Allah reći: ‘Ja sam bio najpreči da Me se bojiš.'“ 3

Prirodni strah je zapravo urođeni strah kod čovjeka; za njegovu pojavu ne prekorava se nijedan Allahov rob. Primjer toga je strah od neprijatelja, zvijeri ili sličnog, kao što Uzvišeni spominje u slučaju Musaa 'alejhisselam :

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ٢١

21 I Musa iziđe iz grada, ustrašen, iščekujući šta će se desiti. "Gospodaru moj" – reče – "spasi me naroda koji ne vjeruje!"

Al-Qasas, 21

4

S druge strane, strah od Allaha je pohvalan, zapravo je to jedan od puteva obožavanja Allaha. Rekao je Ibnu-l-Kajjim El-Dževzijje rahimehullah : „Zaista je od stepena obožavanja Allaha stepen straha:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

5 Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

Al-Fatiha, 5

. To je jedan od najuzvišenijih stepeni Pravog puta, najkorisnijih srcu, i isti je pojedinačno obavezan svakoj osobi. Rekao je Uzvišeni:

Alu-Imran,

I rekao je:

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ ٤٠

40 O sinovi Israilovi, sjetite se blagodati Moje koju sam vam podario, i ispunite zavjet koji ste Mi dali – ispuniću i Ja svoj koji sam vama dao, i samo se Mene bojte!

Al-Baqarah, 40

5

Navigacija serijalom<< 20.Osobine džahilijeta: Zastrašivanje lažnim božanstvima (II dio)21-22.Osobine džahilijeta:Grčenje srca pri spomenu Allaha >>

  1. Fethu-l-medžid: 347; El-Iršad ila sahihi-l-i'tikad: 84,85.

  2. El-Fetava: 27/168,169.

  3. Hadis bilježi imam Ahmed u svome Musnedu: 11275; Ibn Madže: 4008, a šejh Albani ga ocjenjuje slabim.

  4. Fethu-l-medžid: 348; El-Iršad ila sahihi-l-i'tikad: 86,87.

  5. Medaridžu-s-salikine: 1/564.