11.Osobine paganstva: Sumnja u Sudnji dan (II dio)

Članci u serijalu:

Vjerovanje u Posljednji dan, bez imalo sumnje u nj. dolazak, potvrđuju i hadisi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . Od toga su riječi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, kada odgovara na upit Džibrila 'alejhisselam  o imanu, pa kaže: „Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, u susret s Njim, u Njegove poslanike, i da vjeruješ u proživljenje…“ 1

 

Oanj ko  detaljno analizira tekst ovog hadisa naći će da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem ponovio izraz „i vjeruješ“ samo kada je spomenuo vjerovanje u proživljenje. Imam Ibnu-l-Hadžer rahimehullah  je to objasnio na sljedeći način: „Kao da je mudrost u ponavljanju izraza ‚i vjeruješ‘  pri spomenu proživljenja ustvari naznaka da je to druga kategorija (stvari) u koju se vjeruje, jer proživljenje će nastupiti poslije, dočim sve prethodno spomenuto već postoji, i da se njegovim spomenom aludira na važnost istog zbog mnoštva onih koji to poriču među nevjernicima.“ 2

U hadisu koji prenosi Enes radijellahu 'anhu se nalazi da je neki čovjek od beduina došao Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem pa rekao: „ ‘O Allahov Poslaniče, kada će nastupiti Čas?’ On sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘Teško tebi, a šta si pripremio za njega?’ Reče: ‘Nisam pripremio ništa, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika.’ Reče Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Ti si s onim koga voliš’.“ 3

 

Rekao je imam Es-Sabuni rahimehullah: „Sljedbenici istinske vjere i sunneta vjeruju u proživljenje nakon smrti na Danu sudnjem, i u sve o čemu je obavijestio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem , od strahota toga istinskog dana, i različitim stanjima robova u tome danu, i svemu što će Allahova stvorenja vidjeti i susresti u tome teškom i strašnom danu. Rekao je Uzvišeni:

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى ٱلْقُبُورِ ٧

7 i što će Čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživiti.

Al-Hajj, 7

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧

7 Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: "Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome što ste radili, doista, biti obaviješteni!" – a to je Allahu lahko –

At-Tagabun, 7

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ٤٧

47 Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo Mi račune ispitivati.

Al-Anbiya, 47

4

Rekao je šejh Ibn Sa'di rahimehullah: „Pritvrđivanje Dana povratka, Dana nagrade i kazne je pitanje oko kojeg su složne sve nebeske knjige, veličanstveni poslanici i njihovi sljedbenici… koliko je samo Allah uspostavio empirijskih-osjetilnih dokaza, svjedočenja ljudskim očima, i uzeo Svoje robove za svjedoke o postojanju prebivališta nakon smrti i postojanju sistema nagrade i kazne.“ 5 6

 

Doktor Isma'il Dževdeh spominje uzroke zastranjivanja nekih ljudi kada iskazuju nevjerovanje ili sumnju u proživljenje i obračun, nagradu i kaznu nakon smrti, pa kaže: „Postoje ljudi koji (u osnovi) iskazuju sumnju i pretpostavke (prema stvarima života) a koji su u pitanjima transcendentnog – gajba zaposlili svoj razum i oslonili se isključivo na njega  – a bilo im je preče da u takvim pitanjima svoje promišljanje osvijetle svjetlošću pravovjernog šerijata. Zbog toga je njihovo stajalište prema pitanju Posljednjeg dana, proživljenja, obračuna takvo da niti to potvrđuju niti negiraju, tj. u domenu sumnje (zbog povođenja za razumom). Tako su postali neubjeđeni u proživljenje, iako ga načelno ne poriču. Dakle, oni u suštini izražavaju sumnju u pitanje proživljenja.“ 7

 

 

Navigacija serijalom<< 11.Osobine paganstva: Sumnja u Sudnji dan11.Osobine džahilijeta: Sumnja u ahiret (III dio) >>

 1. Sahihu-l-Buhari: 50.

 2. Fethu-l-bari: 1/118.

 3. Bilježi ga imam Buharija: 6167, 3688.

 4. ‘Akidetu-s-selefi ve ashabi-l-hadis: str.85,86; daru-l-‘asimeh

 5. El-Fetava-s-sa'dijjeh: str.39,40; mektebetu-l-me'arif.

 6. op.prev.Osjetilni dokaz o proživljenju je, primjera radi, slučaj kada je Allah proživio jednog među Jevrejima da kaže ko ga je od njih ubio:

  وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَْٰٔتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ
  ٧٢
  فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
  ٧٣

  72
  I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega prepirati počeli – Allah je dao da iziđe na vidjelo ono što ste bili sakrili –
  73
  Mi smo rekli: "Udarite ga jednim njezinim dijelom!" – i eto tako Allah vraća mrtve u život i pruža vam dokaze Svoje da biste shvatili.

  Al-Baqarah, 72
  - 73

  Takođe i sljedeći slučaj spoment u suri El-Bekareh:

  Al-Baqarah,

  .

 7. ‘Akidetu-l-imani bi-l-ba'si: strt.63.