Ovo je . dio od 82 u serijalu Osobine džahilijeta

Pod izrazom Es-sabg الصبغ kaniranje se podrazumjeva bojenje tkanine i sijedih dlaka, odnosno „to je izmjena boje haljinke i sijedih vlasi.“ 1
Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je postupao suprotno praksi sljedbenika Knjige i u vezi ove osobine, ta, pozvao je da im se kontrira. Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem : „Zaista se Jevreji i kršćani ne kniju pa se razlikujte od njih.“ 2
Dakle, postavio je sallallahu 'alejhi ve sellem praksom/sunnetom da se promijeni boja sijedih u crvenu ili žutu boju, a prezirao je čupanje sijedih, kao što je takođe oharamio da se okniju sijede u crnu boju. Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem : „Izmijenite ovo s nečim a klonite se crnine.“ 3
Rekao je imam Ibn Tejmijje rahimehullah o ovome: „Što se tiče farbanja/kaniranja u crvenu i žutu – to je pohvalni sunnet, oknio se i sam Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem .“ 4
Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah : „Ono što je zabranio Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem u vezi promjene sijedih su dvije stvari: čupanje i bojene u crno, a ono što je dozvolio je promjena sijedih u nešto mimo crne… tajna gornje zabrane jeste da sličnost u vanjštinskoj uputi biva sredstvom ka podudarnosti u namjeri i djelu.“ 5
Rekao je imam Ibn Hadžer rahimehullah : „Riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Uistinu Jevreji i kršćani se ne kniju pa se razlikujte od njih’ podrazumjevaju propisanost kaniranja/farbanja, a cilja se pod time na kaniranje sijedih u bradi i na glavi. Ovome propisu ne proturječi zabrana uklanjanja sijedih koja je prenešena predajama, jer kaniranje ne podrazumjeva uklanjanje. Zatim, ova dozvola je ograničena na boju mimo crne zbog hadisa: ‘… i klonite se (u kaniranju) crne.'“ 6

Među islamskim učenjacima postoji razilaženje da li je bolje uraditi kaniranje ili ga ostaviti, a među ispravnim prethodnicima u prvim generacijama muslimana nalazimo da su to neki radili a neki ostavljali. Međutim, stvar koja je potvrđena u Islamu kao intencija šerijata jeste da se postupa suprotno praksi sljedbenika Knjige.
Rekao je El-Mubarekfuri rahimehullah : „Zaista je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem radio svim silama da se razlikuje od sljedbenika Knjige i isto je naredio…“ 7
Kaže Ibn Tejmijje rahimehullah : „Kontriranje njima (Jevrejima i kršćanima) samo po sebi je uistinu stvar koja se ukupno cilja u propisima Zakonodavca…zaista kada je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem zabranio da se njima sliči u ostavljanju bjeline sijedih, postupku koji nije naše djelo, onda je još preče da zabrani novonastalo ponašanje u kojem se sliči njima. Upravo zbog toga je oponašanje njih haram.“ 8

51.Osobine paganstva: Brijanje samo potiljka >>