Pitanje

Da li je dozvoljeno da žena obrije ili skrati dlake obrva ako oblik obrva liči na muške, npr. da su vrlo guste ili neuredne?

Odgovoreno: 09.06.2014.

Odgovor

Hvala Allahu,

Prvo:

Razilaze se učenjaci rahimehumullah u pogledu toga da li je propis brijanja i kraćenja jednak propisu kidanja dlaka obrva, pa ih ima, i oni su većina, koji smatraju da je brijanje i kraćenje kao kidanje, tako da nije dopušteno da osoba brije ili krati dlake obrva, jednako kako je zabranjeno da ih kida.

A po drugom mišljenju se smatra da se zabrana odnosi isključivo na kidanje, pa je dopušteno uklanjati dlake sa obrva putem brijanja ili kraćenja. Ovo je mišljenje hanbelija.

Došlo je u Fikhskoj enciklopediji (14/82): “Pravnici su složni u pogledu toga da kidanje dlaka obrva potpada pod termin ‘nems’ lica, koji je zabranjen riječima Allahovog poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: ” لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ” Allah prokleo one koje čupaju dlake drugima i sebi, ali se razilaze u pogledu skraćivanja i brijanja, pa malikije i šafi’je smatraju da je kraćenje u značenju kidanja, a hanbelije smatraju kraćenje i brijanje dopuštenim, a da je zabranjeno isključivo kidanje.”

Za više koristi, pogledaj odgovor broj 22393

Drugo:

Iz zabrane čupanja se isključuje uklanjanje viška dlake ako smeta oku ili izlazi iz okvira normalnog, na način da obrve privlače pažnju i dovode ženu u nezgodnu situaciju. Tada se od njih uzima onoliko koliko je potrebno da izgledaju kao obrve drugih ljudi, jer je uklanjanje obrva u ovom slučaju isključivo zbog odagnavanja nelagode i uklanjanja štete, i smatra se vraćanjem u normalu.

Kaže šejh Ibn Usejmin rahimehullah: “Uklanjanje dlaka obrva ako bude putem kidanja je zabranjeno, čak je od velikih grijeha, jer je to ‘nems’ za koji je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem prokleo onoga ko to uradi.

Ako bude putem kraćenja ili brijanja, ovo jedan dio učenjaka smatra pokuđenim, a drugi zabranjuje i takođe ga smatra od ‘nemsa’, te smatraju da ‘nems’ nije isključivo kidanje, nego je općenit za svako mijenjanje dlaka lica koje Allah nije dopustio.

Međutim smatramo da bi žena trebala – pa makar smatrali dopuštenim ili pokuđenim tanjenje putem kraćenja ili brijanja – da ovo ne radi osim ako dlaka na obrvama ne bude puno, na način da ulaze u oči te utiču na vid, onda nema smetnje da se ukloni ono što nanosi nelagodu.” 5

Takođe je rahimehullah rekao: “Što se tiče tanjenja obrva, ako budu neuobičajeno guste nema smetnje, a ako budu guste u granicama uobičajenog, onda je preče da se ostave onakvim kakve jesu, a ‘nema smetnje’ se odnosi na makaze, brijač i slično, ne na kidanje (depilaciju), jer je to ‘nems'” 6

A Allah najbolje zna.