Definicija džemata

Definicija džemata

Jezička izvedenica riječi “džemat” je od imenice ‘idžtima’ što znači okupljanje, suprotno tome je razjedinjavanje. Ibn Tejmijje ...
Islam

Postovi Navigacija

Ehlus-sunnne vel-džema'a - Najveće polazne osnove