Zatim je Allah htio uputiti ljude nakon njihovog dugog lutanja u zabludi i da im ukaže na istinu nakon dugog neslaganja, pa je bila želja Mudrog i Sveznajućeg da zapečati Svoje poslanice prema čitavom čovječanstvu poslanstvom poslanika koji je pečat svim vjerovjesnicima, Muhammedom, sinom Abdullahovim sallallahu 'alejhi ve sellem, pa je Allah njemu objavio plemeniti Kur'an, Allahovu knjigu svim ljudima, sve dok Allah ne naslijedi Zemlju i sve što je na njoj.

فَهَدَى اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ

” … i onda bi Allah, voljom Svojom, uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u čemu se nisu slagali.”1

Allah 'azze we dželle je obećao da će zaštititi ovu vjeru čuvanjem Njegove knjige do dana kada okonča nebesa i Zemlju, pa je rekao:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩

“Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!”2.

Kaže Ibn Kesir: „Uzvišeni potvrđuje da je On taj koji je ojavio njemu “zikr” – a to je Kur'an – i da je On taj koji ga čuva od mijenjanja.” 3

Allah subhanehu we te'ala je naredio Svome Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem da narodu svome svojim časnim sunnetom pojasni detalje ovog mudrog zikra.

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“A tebi objavljujemo ‘zikr’ da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje…” 4

Kaže Ibn Kesir: “A tebi objavljujemo ‘zikr’, znači: Kur'an, kako bi pojasnio ljudima ono što im se objavljuje: tj. od njihovog Gospodara, zbog tvog znanja o onome što ti je Allah objavio, tvoje brige za tim, tvog slijeđenja toga i zbog Našeg znanja da si ti najbolje stvorenje, prvak sinova Ademovih, pa im detaljišemo ono što je uopšteno rečeno, i pojašnjavaš im ono što ih zbunjuje.” 5

Pa je dostavio sallallahu 'alejhi ve sellem poslanicu i izvršio je emanet, savjetovao je ummet i otklonio tminu, pa je Allah njime sallallahu 'alejhi ve sellem otvorio zaključana srca i gluhe uši.

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

“O Poslaniče, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga – ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu.”6. Da, a ko bi bio taj koji bi dostavio, ako nije dostavio Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem Allahovim stvorenjima?! I ko bi mogao pojasniti ako nije pojasnio onaj koga je Allah poslao kao milost svim svjetovima?!

Kaže Ibn Kesir: “Kaže Uzvišeni oslovljavajući Njegovog roba i Poslanika Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem titulom ove poslanice, naređujući mu dostavljanje svega sa čime ga je Allah poslao, što je i poslušao, neka je na njega najlepši selam i salavat, pa je to uradio na najpotpuniji način… Njegov ummet je takođe posvjedočio da je dostavio poslanicu i da je ispunio emanet, upitavši ih to na najvećem skupu prilikom hutbe na Oproštajnom hadždžu, prilikom čega je prisustvovalo oko 40 hiljada njegovih ashaba, kao što je došlo u Muslimovom Sahihu od Džabira ibn Abdullaha da je poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao te prilike na hutbi: “O ljudi, bićete pitani o meni, pa šta ćete odgovoriti?” Rekoše: “Svjedočimo da si dostavio, ispunio i iskreno savjetovao.” Pa je podigao prst prema nebu i usmjerio ga njima i rekao: “Allahu moj, jesam li dostavio?”7

I Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije preselio u najodabranije društvo osim nakon što je ostavio svoj ummet ujedinjenim na utabanoj stazi, čija je noć kao dan, i nakon što je Allah objavio:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.”8

I kaže Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Ostavio sam vam dvije stvari, kojih ako se budete pridržavali nećete zalutati: Allahovu knjigu i sunnet Njegova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem.”9

Kaže Ibn Kesir : “Ovo je naveća Allahova blagodat ovome ummetu, gdje Allah Uzvišeni njima usavršava vjeru, tako da nemaju potrebu za nekom drugom vjerom, niti za drugim poslanikom mimo njihovog poslanika, neka je na njega Allahov selam i salavat, i zato ga je Allah učinio njega pečatom svih vjerovjesnika i poslao ga i ljudima i džinnima.”10