Ovo je . dio od 79 u serijalu Osobine džahilijeta

Od Kur'anskih ajeta u kojima Allah 'azze we dželle od Sebe niječe ženu i dijete jesu Njegove riječi:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤

3 Nije rodio i rođen nije, 4 i niko Mu ravan nije!"

El-Ihlas, 3 - 4

Rekao je imam El-Kurtubi rahimehullah : „Tj. jedan, nije u paru, Onaj kome nije ništa slično niti približno, nema žene, djeteta niti ortaka. 1

Rekao je Mudžahid rahimehullah u vezi riječi Uzvišenog:

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ٤

4 i niko Mu ravan nije!"

El-Ihlas, 4

tj. nema Sebi žene.

Allah je, odričući od Sebe ono što mu pripisuju od manjkavosti, rekao:

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠

180 Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! –

Es-Saffat, 180


Kaže El-Kurtubi rahimehullah : „Allah poriče od Sebe ono što su mu pridodali mušrici…“ 2

Takođe:

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّٱتَّخَذْنَٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَٰعِلِينَ ١٧

17 Da smo se htjeli zabavljati, zabavljali bismo se onako kako Nama dolikuje, ali Mi to ne činimo,

El-Enbija', 17

Kaže imam Et-Taberi rahimehullah : „Da smo htjeli da uzmemo ženu i dijete… 3

Rekao je šejhu-l-islam Ibn Tejmijje rahimehullah u vezi tefsira riječi ‘lehven – da se zabavljamo’: „tj.da se zabavljamo sa djetetom i ženom, i putem igre. Otuda ovaj ajet podrazumjeva da se negira od Allaha da On uzima Sebi nešto čime se zabavlja, poput žene i djeteta, i općenito nešto čime se igra.“ 4

Na neosnovanost ove osobine pri Allahu ukazuje i predaja koju prenosi Ibn ‘Abbas radijellahu 'anhuma , da je Allahov Poslanik rahimehullah rekao: „Utjeruje Me u laž sin Ademov, a nema na to pravo, i psuje Me – a nema na to pravo. Što se tiče njegovog utjerivanja Mene u laž, pa to je njegova tvrdnja da Ja nisam u stanju da ga povratim onakvog kakav je bio. A što se tiče njegovog psovanja Mene, pa to su njegove riječi da Ja imam dijete – uzvišen neka sam Ja od toga da imam ženu i dijete.“ 5

Rekao je Ibn Džerir rahimehullah : „Uzvišeni je ovo nazvao huljenjem zbog toga što se je u tome pripisivanje mahane Njemu, jer dijete dolazi samo preko majke koja ga nosi a potom rodi, a što iziskuje postojanje prethodnog braka – naravno, čovjeka u braku na sve to nagoni poseban motiv, a Allah je od svega ovoga čist.“

Od dokaza koji negiraju ovu osobinu jeste ono što se prenosi u hadisu Ebu Se'ida El-Hudrija radijellahu 'anhu , gdje Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem kaže: „…pa će se pozvati Jevreji i reći će im se: ‘Šta ste vi obožavali? Reći će: ‘Mi smo obožavali ‘Uzejra, Allahovog sina.’ Pa će se reći: ‘Lažete! On Sebi nije uzeo ženu niti dijete'… zatim će se pozvati kršćani, pa će im se reći: ‘Šta ste obožavali?’ Reći će: ‘Obožavali smo Mesiha, sina Allahova.’ Pa će im se reći: ‘Lažete! Allah nije uzeo Sebi ženu niti dijete…“ 6

Ono na čemu su muslimani ehli-s-sunneta, današnje kao i prijašnje generacije, jeste vjerovanje da Allah nema sudruga, oponenta, rivala, partnera, sličnog Sebi, On je Bog, jedan, svakome je utočište, nije uzeo Sebi ženu niti dijete, i nikoga ne udružuje u Svome sudu.

51.Osobine paganstva: Brijanje samo potiljka >>