20.Paganstvo: Zastrašivanje lažnim božanstvima

Članci u serijalu:

Zastrašivanje vjernika lažnim božanstvima koje mušrici obožavaju mimo Allaha

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ٣٦

36 Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A oni te plaše onima kojima se, pored Njega, klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi – niko ne može na Pravi put uputiti,

Az-Zumar, 36


Ova džahilijetska osobina je bila prisutna kod neukih, ali i kod sljedbenika Knjige i Sabejaca. Takođe se nalazi kod nekih zabludjelih skupina u islamskom ummetu, poput određenih sufija i obožavaoca kaburova. Njezin odraz je u tome da se zastrašuju muslimani onime što ljudi obožavaju mimo Allaha, bili to kipovi, taguti, džinni ili druga lažna božanstva.

Pod strahom se misli da se čovjek pribojava toga da mu se dogodi neko zlo, ili da mu nestane nešto voljeno – sve zbog izvjesnog znaka koji postoji, ili se samo zamišlja i pretpostavlja. 1

Onaj ko čita Allahovu Knjigu i biografije Allahovih poslanika 'alejhimusselam naći će da su sljedbenici paganstva primjenjivali dvije metode u zastrašivanju lažnim božanstvima:
jasne izraze upozorenja i prijetnje u svojim govorima;
indirektne riječi iz kojih se neminovno izvlači zaključak o postojanju prijetnje i upozorenja, kao što je to slučaj zastrašivanja koje je činio Hudov narod prema Hudu 'alejhisselam.

Dokaz o postojanju ove paganske osobine, kao i činjenici da se ista opisuje džahilijetskom, je u prijetnji kurejševićkih nevjernika prema Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem nakon što ih je počeo pozivati ka obožavanju Allaha Jedinog.

Rekao je Uzvišeni:

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ٣٦

36 Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A oni te plaše onima kojima se, pored Njega, klanjaju. Onoga koga Allah ostavi u zabludi – niko ne može na Pravi put uputiti,

Az-Zumar, 36

Kaže imam Et-Taberi rahimehullah: “tj. plaše te ovi mušrici, o Muhammede, onima koje oni mimo Allaha obožavaju od kipova i božanstava, da te pogodi neko zlo zbog toga što ih se odričeš spominjući njihove nedostatke.” 2

Rekao je El-Kurtubi rahimehullah: “tj. ako ne prestaneš spominjat ova božanstva sigurno će te opsjedati i osakatiti, ili će te snaći određeno zlo.” 3

Allah Uzvišeni spominje da su ovo osobinu ispoljavali pripadnici Hudovog naroda:

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ٥٤

54 Mi kažemo samo to da te je neko božanstvo naše zlom pogodilo." "Ja pozivam Allaha za svjedoka" – reče on – "a i vi posvjedočite da ja nemam ništa s tim što vi druge Njemu ravnim smatrate,

Hud, 54


Kaže Ibn Kesir rahimehullah: “tj. ne smatramo ništa drugo osim da su te neka božanstva pogodila ludošću i opsjednutošću pameti, a samo zbog toga što zabranjuješ da se ta božanstva obožavaju, i što iznosiš njihove mahane.” 4

Na isti način su zastrašivali Ibrahima pa je on odgovorio:

Al-Anam,

Sljedbenici paganizma se nisu zadovoljili u plašenju vjerovjesnika samo, već su te metode sprovodili i prema sljedbenicima poslanika. O tome Allah kaže:

Alu-Imran,

Istome svjedoči i slučaj Halida ibn Velida radijellahu 'anhu, kada ga je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem poslao da slomi božanstvo ‘Uzza. Mušrici su ga plašili ovim božanstvom, pa je njezin glavni čuvar/domar rekao: ‘upozaravam te na nju, o Halide, zaista ona ima žestinu kojoj se ništa ne može oduprijeti’. Halid se odmah usmjeri na ‘Uzzaa i zdrobi njezin nos, sve dok je nije polomio sjekirom… 5

Navigacija serijalom<< 19.Osobine džahilijeta: Spaljivanje vjernika20.Osobine džahilijeta: Zastrašivanje lažnim božanstvima (II dio) >>

  1. Et-Ta’rifatu lil-Džerdžani: 114; El-Iršad ila sahihi-l-‘itikad: str.85 .

  2. Tefsiru-t-taberi: 11/7 .

  3. Tefsiru-l-Kurtubi: 15/226 .

  4. Tefsiru Ibni Kesir: 450/2 .

  5. Tefsiru-t-taberi: 7/11; Ibni Kesir: 226/15; Siretu Ibni Hišam: 370/4 .