Ovo je . dio od 82 u serijalu Osobine džahilijeta

Oslonjanje na ruku pri sjedenju u namazu.
Riječ je o osobini sljedbenika Knjige – stavljali su ruku na zemlju i oslonjali se na nju u namazu.
Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je zabranio takvo sjedenje u namazu jer je to sjedenje onih koji su na sebe izazvali srdžbu, i kao potvrdu da se muslimani razlikuju od njih.
Prenosi se od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem „da je zabranio da čovjek sjedi u namazu i oslanja se na svoju ruku.“ 1
Prenosi se od Ibn Omera radijellahu 'anhuma „da je vidio nekog čovjeka kako se oslonio na svoju lijevu ruku dok je sjedio u namazu, pa mu je rekao: ‘Ne sjedi tako, jer je to sjedenje onih koji će biti kažnjavani.'“ 2
U rivajetu je došlo: „To je namaz onih koji su na sebe srdžbu Allahovu izazvali.“ 3
Rekao je Ebu Hanife rahimehullah „da se ovim cilja da čovjek sjedi u namazu i osloni se na svoju ruku tako što pri tešehhudu stavi ruku na zemlju i na nj. se osloni.“ 4
Rekao je Eš-Ševkani rahimehullah : „U hadisu je ukaz na ružnoću podupiranja rukom prilikom sjedenja u namazu, a iz vanjštine zabrane se razumije da je isto haram.“ 5

Svi šerijatski tekstovi koji nose obavezu razlikovanja od slejdbenika Knjige ukazuju da je haram poistovjećivati se s njima. U ovom slučaju izuzima se stanje nužde, kao da je neko primoran poduprijeti se svojom rukom tokom namaza zbog starosti, ili izvjesne boli, ili sličnih stanja nužde.
„Pokuđeno je oslanjanje na ruku ili na nešto drugo dok se sjedi u namazu bez potrebe koja iziskuje isto.“ 6
Nadasve poznato je da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Klanjajte kao što vidite mene da klanjam“ 7 , pa je stoga „oslanjanje na ruku u namazu suprotno njegovom namazu, bez razilaženja od bilo koga.“ 8
Rekao je Ibn Tejmijje rahimehullah : „u ovome hadisu je zabrana ovakvog sjedenja sa obrazloženjem da je to sjedenje onih koji se kažnjavaju, pa je upravo u tome naglašavanje da se kloni takve prakse.“ 9

51.Osobine paganstva: Brijanje samo potiljka >>