Pitanje

Sa imenom Allaha,  sva hvala i zahvala pripadaju Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika,

Moje se pitanje tiče vremena duha namaza, da li počinje od izlaska sunca nakon zore poslije sabah namaza ili se njegovo vrijeme veže za neki određeni sat kao npr. u devet ili osam ili deset sati, i da li je dozvoljeno da ga obavimo prije podne namaza na pola sata ili deset ili pet minuta, uz činjenicu da postoji prije podne namaz koji se obavlja, da li tu postoji oprečnost? Pomozite mi, Allah vas pomogao, u preciziranju tačnog vremena, Allah vas nagradio svakim dobrom …

Odgovor

Hvala Allahu, i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i njegovu porodicu i njegove ashabe:

Vrijeme duha namaza počinje od izlazka sunca i njegovog podizanja  za dužinu koplja, što biva oko petnaest minuta nakon njegovog izlaska, i traje sve do zenita, a to je malo prije zevala1, neki učenjaci su procijenili da je to oko desetak minuta prije ulaska u podevsko vrijeme, pa možeš ga obaviti u bilo koje vrijeme u ovom periodu.

A što se tiče namaza koji je prije podne namaza, ako misliš prije podnevskog vremena a nakon isteka vremena duha namaza,  to je vrijeme u kojem je poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem zabranio obavljanje  namaza, kao što je to potvrđevo u hadisu kojeg je zabilježio Muslim i sakupljači Sunena2 od ‘Ukbea ibn ‘Amira r.a. da je rekao: „U tri vremena nam je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem zabranjivao da klanjamo ili da u njima ukopavamo svoje umrle. To su: kada sunce izlazi pa sve dok se ne uzdigne, kada je sunce na sredini neba pa sve dok se ne pomakne i kada počne zalaziti pa sve dok ne zađe.“

A ako si mislio na namaz prije podne namaza, a nakon ulazka u njegovo vrijeme, to su pritvđeni sunneti na koje podstiće Šerijat i na kojima je ustrajavao Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem. A Allah najbolje zna.