Osamnaesta mesela

Riječi Uzvišenog1:
„ و إقام الصلوة- i obavljanja namaza“ upućuju da se riječima „عن ذكرالله – (ne sprečava ih) od spominjanja Allaha“ ne cilja namaz, da ne bi bilo ponavljanje.

Kaže se أقام الصلاة إقامة iako je osnova riječi إقواما , pa se hereket sa harfa الواو prebacio na harf القاف, a harf الواو se pretvorio u الألف (tj.إقااما) nakon kojeg je الألف sa sukunom te se zbog toga (tj. susretanja dva sukuna) izbrisao jedan od njih(tj.إقاما) , a utvrdio se harf الهاء (tj. إقامة). Pa kada je pridodan ponaša se kao pozicija dodatog harfa na mjestu harfa الهاء , te otuda je dozvoljen da bude izbrisan, a da nije pridodan ne bi bilo dozvoljeno njegovo brisanje.

Zar ne primjetiš da ti govoriš: وعد عدة kao i وزن زنة pa nije dozvoljeno brisanje harfa الهاء zato što si izbrisao harf الواو , a zato što je osnova وعد وعدة , odnosno وزن وزنة, pa kada se pridoda onda se i briše harf الهاء.

El-Ferra je spomenuo u stihovima sljedeće:

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا … وأخلفوك عدالأمر الذى وعدوا

Zaista su voljeni iznova odlučili odlazak pa se udaljili
I prekršili tebi rečenu stvar koju su obećali

Misli se na obećanje عدة, pa je izbrisan harf الهاء zato što je dodat.

Prenosi se u hadisu od Enesa radijellahu 'anhu da je da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Na Sudnjem danu Allah će doći sa mesdžidima dunjaluka, kao da su najizvrsniji bijeli konji, njihova pražnjenja su od ambera, vratovi od šafrana, glave od miska, a grive ispletene od zelenog topaza. Vući će ih oni što su ih održavali i mujezini, njihovi imami njima upravljati, a graditelji za njih biti prikačeni. Zatim će se, kao trenutna munja, pojaviti brisan prostor – mjesto suđenja na Kijametu, pa će reći svi prisutni na njemu: ‘Ovo su Allahu bliski meleki i poslani vjerovjesnici.’ Onda će se dozvati: ‘Nisu ovo meleki niti vjerovjesnici, nego su to ljudi iz ummeta Muhammeda koji su mesdžide održavali i namaz čuvali.’2

Prenosi se od Alije radijellahu 'anhu da je kazao: „Doći će ljudima vrijeme kada neće ostati od islama osim njegovo ime, niti će ostati od Kur'ana osim njegov natpis; gradiće svoje džamije a one će biti prazne od spominjanja Allaha. Najgori ljudi toga doba biće njihova ulema, od njih će dolaziti smutnja i njima će se vraćati,“3 tj. oni će znati ali neće postupati po obavezama koje su saznali.