Ovo je . dio od 79 u serijalu Osobine džahilijeta

Klanje zubima i noktima je bila paganska praksa kod arapskih mušrika i abesinijskih nevjernika, stoga je isto zabranio Allahov Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem . Razlog ove zabrane je što oboje predstavlja kost (tj.koštano tkivo). Naime, u vjerskim tekstovima dolazi da je upravo kost hrana džinnima/demonima, odnosno što se klanjem zubima i noktima (kao alatkom) uprljaju isti nečistom krvlju iz hajvana, tj. zaprlja se hrana koju koriste džinni.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem naredio je klanje oštrom alatkom koja uzrokuje puštanje (prljave) krvi, i da se spomene Allahovo ime pri klanju, a zabranio je klanje zubima i noktima. Kada je jedan od ashaba, neimavši pri sebi sječivo, upitao Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem o klanju, on je odgovorio: „Što uzrokuje puštanje krvi i nad čime je spomenuto Allahovo ime – to jedi, a da nije noktom ili zubom. Što se tiče noktiju – to je sječivo Abesinaca, a što se tiče zubi – pa to je kost.“ 1
Rekao je Ibn Kesir rahimehullah o značenju ovog hadisa: „tj. neminovno se mora pustiti (prljava) krv korištenjem alatke koja nije zub niti nokat.“ 2

Većina islamskih učenjaka je stava da sve što razreže vratne žile i uzrokuje puštanje krvi predstavlja alatku za klanje, poput sablje, noža, šiljka, stakla, osim zubi i kostiju jer je došla zabrana klanja s tim sredstvima. Naime, klanje zubima i noktima je mučenje životinje, i uglavnom tim putem ne dođe do pravog klanja već dođe do davljenja koje je kao takvo prezreno. Abesinci bi sitnoj stoci koju kolju puštali krv korištenjem noktiju sve dok životinja ne izdahne, a ustvari bi ista izdahnula od davljena, ne od krvarenja, i stoga je zabranjen takav način klanja. Ovaj propis se odnosi na svaki nokat i zub, svejedno bio odvojen od tijela ili spojen na tijelu, svejedno bio čist ili zaprljan, i jednako bio to ljudski nokat ili nokat neke životnije. 3

Rekao je Ibn Tejmijje rahimehullah : „Vjerovjesnikova sallallahu 'alejhi ve sellem zabrana klanja putem noktiju se obrazlaže time što je to sječivo Abesinaca, kao što je obrazloženo da isto predstavlja poistovjećivanje s njima. Može biti da spomenuta zabrana važi jer se tim postupkom oponašaju Abesinci u ponašanju koje je samo njima bilo svojstveno. Kada je riječ o kosti – može biti da je zabrana klanja kostima poput Vjerovjesnikove sallallahu 'alejhi ve sellem zabrane da se čisti (poslije nužde) kostima jer oboje predstavlja zaprljanje kosti, jer je i krv koja šiklja pri klanju prljava.“

51.Osobine paganstva: Brijanje samo potiljka >>