Komentari hadisa

6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu ‘anhu da je Allahov Poslanik rekao:
”O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi, jer je to najbolji način za obaranje pogleda i čuvanje polnog organa, a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, zaista je post njemu zaštita.”

Iz hadisa se zaključuje sljedeće:
– Da je period mladalaštva najplodniji period životne dobi;
– Pažnja koju islam posvećuje ovom razdoblju čovjekovog života, naročito zbog veličine uticaja mladosti na budućnost čovjekovog života (jer tada ostvaruje ono čime će se koristiti tokom cijelog života);
– Zbog toga je došao značajan pomen mladosti u drugim hadisima kojima se ukazuje na važnost te dobi, kao npr:
„sedmorica koju će Allah staviti u Svoj hlad na Sudnjem danu… mladić odrastao u pokornosti Allahu“ ; „neće se pomjeriti stope roba na Sudnjem danu dok ne bude bio upitan za četvero:… o mladosti – u šta ju je potrošio?“
– Razumije se iz hadisa podstrek na brak radi čuvanja pogleda i polnog organa od grijeha;
– Briga muslimana da pazi na svoje tijelo i udove kako ne bi time učinio grijeh, jer je svaki od organa blagodat koju može koristiti ispravno ili zloupotrijebiti, kao što na to ukazuje Kur'an:

„A nad vama bdiju čuvari,kod Nas cijenjeni pisari…. “.(Al-Infitar:10-11)

„on ne izusti nijednu riječ,a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije “.(Kaf:18)

„Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim “.(En-Nur:30)

„a kad čuju basmislicu kakvu,od nje se okrenu “.(Al-Qasas:55)

„Danas ćemo im usta zapečatiti,njihove ruke će Nam govoriti,a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti“.(Ya-sin :65)

„Zašto svjedočite protiv nas! –upitat će oni kože svoje“.(Fusilet :21)

  • Riječi Allahova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem „a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, zaista je post njemu zaštita” ukazuju na veliki uticaj posta u obaranju pogleda i čuvanju polnog organa;
  • U ovome je pojašnjenje koja su sredstva šerijatom dozvoljena u ukroćavanju čovjekove strasti, te da ne treba posezati za drugim sredstvima poput onanisanja;
  • Udaljavanje od svega što pobuđuje strast a nije šerijatski dozvoljeno;
  • Da su pozivači na dobro najpreči za stupanje u brak kako ne bi njihove duše bile zaposlene strastima, i kako bi bili uzor ostalima;
  • Da je na onome ko brine o pitanjima omladine obaveza da se potrudi oko njihovog čuvanja da ne budu predmet smutnje tih niskih poriva.