Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu ‘anhu da je Allahov Poslanik rekao:
  ”O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi, jer je to najbolji način za obaranje pogleda i čuvanje polnog organa, a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, zaista je post njemu zaštita.”

  Iz hadisa se zaključuje sljedeće:
  – Da je period mladalaštva najplodniji period životne dobi;
  – Pažnja koju islam posvećuje ovom razdoblju čovjekovog života, naročito zbog veličine uticaja mladosti na budućnost čovjekovog života (jer tada ostvaruje ono čime će se koristiti tokom cijelog života);
  – Zbog toga je došao značajan pomen mladosti u drugim hadisima kojima se ukazuje na važnost te dobi, kao npr:
  „sedmorica koju će Allah staviti u Svoj hlad na Sudnjem danu… mladić odrastao u pokornosti Allahu“ ; „neće se pomjeriti stope roba na Sudnjem danu dok ne bude bio upitan za četvero:… o mladosti – u šta ju je potrošio?“
  – Razumije se iz hadisa podstrek na brak radi čuvanja pogleda i polnog organa od grijeha;
  – Briga muslimana da pazi na svoje tijelo i udove kako ne bi time učinio grijeh, jer je svaki od organa blagodat koju može koristiti ispravno ili zloupotrijebiti, kao što na to ukazuje Kur'an:

  „A nad vama bdiju čuvari,kod Nas cijenjeni pisari…. “.(Al-Infitar:10-11)

  „on ne izusti nijednu riječ,a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije “.(Kaf:18)

  „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim “.(En-Nur:30)

  „a kad čuju basmislicu kakvu,od nje se okrenu “.(Al-Qasas:55)

  „Danas ćemo im usta zapečatiti,njihove ruke će Nam govoriti,a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti“.(Ya-sin :65)

  „Zašto svjedočite protiv nas! –upitat će oni kože svoje“.(Fusilet :21)

  • Riječi Allahova Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem „a onaj ko to ne bude u stanju, neka posti, zaista je post njemu zaštita” ukazuju na veliki uticaj posta u obaranju pogleda i čuvanju polnog organa;
  • U ovome je pojašnjenje koja su sredstva šerijatom dozvoljena u ukroćavanju čovjekove strasti, te da ne treba posezati za drugim sredstvima poput onanisanja;
  • Udaljavanje od svega što pobuđuje strast a nije šerijatski dozvoljeno;
  • Da su pozivači na dobro najpreči za stupanje u brak kako ne bi njihove duše bile zaposlene strastima, i kako bi bili uzor ostalima;
  • Da je na onome ko brine o pitanjima omladine obaveza da se potrudi oko njihovog čuvanja da ne budu predmet smutnje tih niskih poriva.
  Navigacija serijalom<< 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.