Hadis

20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Mus'ab ibn Sa'da radijellahu 'anhu koji kaže: Smatrao je Sa’d ibn Ebi Vekas radijellahu 'anhu da ima prednost (zbog svog porijekla i položaja) nad drugima koji su bili ispod njega (po društvenom statusu), pa je rekao Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

„Zar ćete biti potpomognuti i opskrbljeni osim zbog vaših slabih“ (bilježi ga Buharija)

U drugom rivajetu:

„Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem: njegovom dovom, njegovim namazom i s njegovom iskrenošću“ (bilježi En-Nesai)

Iz hadisa se zaključuje naredno:

  • Briga islama o uspostavljanju veza između svih muslimana;
  • Sveobuhvatnost islama u činjenici da daje svakome njegovo pravo. Ovo potvrđuje ponajviše pravo slabih(običnih) muslimana koje oni imaju u islamu, nasuprot opštoj društvenoj praksi da takvi nemaju pomagača;
  • Veličina uloge običnih/slabih muslimana, te upozorenje da ih se ne zapostavi;
  • Da je sabur na (teškoj) odredbi kao i nadanje/uračuna(va)nje nagrade za taj sabur od uzroka iskrenosti i primanja dove;
  • Nepotcjenivanje nijednog dobrog djela, jer time se mogu zatvoriti neka od vrata pobjede, čak sva vrata pobjede i pomoći;
  • Da su pozivači na dobro najpreči da iskažu ljubav prema slabima, te svoju saosjećajnost sa njihovim bolom i nadama;
  • Potvrda pridavanju pažnje stvarima/pitanjima slabih, naročito ako su studenti/tragaoci za znanjem, – sve to zbog časnog položaja koje zauzima znanje i oni koji mu zaista pripadaju.