27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih

Članci u serijalu:

Od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :
„Kada čovjek kaže: „Ljudi su propali“, – onda je on najupropašteniji1 od njih“ 2
Iz hadisa se razumije:
– Pokuđenost pesimizma i duševnog očajavanja;
– Da pesimista (svojim stavom i djelovanjem) spriječava dobro i od sebe i od drugog;
– Upozorenje na hvaljenje sebe, i smatranje svoje duše čistom (od grijeha);
– Da onaj ko poziva na dobro ne potcjenjuje nikakav trud koji može učiniti, pa makar bio i malehan;
– Ovakav govor (tj. ljudi su propali i sl.) je pokuđen kada se govori s aspekta hvaljenja sebe, a osude i umanjivanja (vrijednosti) drugih. Ovo ne važi ako to čovjek kaže iz sažaljenja i tuge prema drugim.

Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah u komentaru ovog hadisa:
„Ovo je zabrana koja se tiče onoga koji to kaže iz divljenja prema sebi i umanjivanja (odlika) drugih, te zarad uzdizanja nad ostalim. Tada je to haram. Ako ovo kaže iz tuge prema ljudima i žaljenja za vjerom, vidjevši njihovu manjkavost u stvarima vjere, onda nema smetnje u tome. Na ovaj način je ulema objasnila i protumačila gornji govor. Od onih koji su tako objasnili su imami: Malik ibn Enes rahimehullah , El-Hattabi rahimehullah , El-Humejdi rahimehullah , i drugi. 3

Navigacija serijalom<< 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta >>

  1. Ovaj izraz hadisa se može čitati „ehlekuhum“, tj. kao ismu-t-tefdil (komparativ ili superlativ) – tada ima značenje najpropaliji među njima. Takođe se može čitati i „ehlekekum“, tj. kao glagol, i onda ima značenje: on je njih upropastio, tj. onaj koji to kaže tim pesimizmom doprinosi propasti drugih ljudi. A Allah njabolje zna.

  2. Hadis bilježi imam Muslim.

  3. Rijadu-s-salihin:2/1093.