25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje

Članci u serijalu:

Dvadeset i peti hadis.

Od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :

„Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje“ 1

Iz hadisa se zaključuje:
– U hadisu je upozorenje od mnoštva govora, te da mnogo priče ponekad vodi čovjeka u laž upravo zbog prevelikog govora;
– Upozorenje od neprovjeravanja prilikom prenošenja vijesti;
– Ukor prenošenja glasina i širenja istih među ljudima;
– Da su najpreči ljudi u udaljenosti od spomenutog oni koji pozivaju na dobro, jer su oni uzor drugima, odnosno upravo su oni ti koji zabranjuju ljudima ružan govor i ružna djela.

Navigacija serijalom<< 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti. >>

  1. Hadis bilježi Muslim.