Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Od Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :

  „Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti“. Reče neki čovjek: Zaista čovjek voli da njegova odjeća i obuća budu lijepe. Reče (Poslanik): Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje 1 istine i omalovažavanje2 ljudi.“ 3

  Iz hadisa se zaključuje sljedeće:

  – Riječi: „Oholost je odbijanje istine“ znače da je oholost prepreka prihvatanju istine;
  – Riječi: „Omalovažavanje ljudi“ govore da je šteta oholosti ogromna, te da nije ograničena samo na nosioca te oholosti;
  – Riječi: „Zaista čovjek voli da njegova odjeća i obuća budu lijepe“ ukazuju na bogobojaznost ashaba radijellahu anhum i njihov strah da ne upadnu u oholost;
  – U ovome je i revnost ashaba prema lijepom izgledu, onako kako je bila lijepa i njihova unutrašnjost;
  – Ovdje se vidi veličina grijeha onoga ko optuži nekog ashaba (za nešto), a kamoli sve njih, i posebno predvodnike među njima. Tekstovi (Kur'ana i hadisa) o njihovoj čistoći od grijeha su brojni i poznati;
  – Da je na pozivaču u dobro, da brine o svome vanjskom izgledu, i još preče, -da brine o ljepoti svoje duše;
  – Riječi: „Allah je lijep i voli ljepotu“ sadrže:
  1. Opis Allaha subhanehu we te'ala da je lijep;
  2. Potvrdu osobine ljubavi (voli) Allahu 'azze we dželle ;
  3. Podsticaj da se radi ono što Allah subhanehu we te'ala voli;
  4. Da se Allah subhanehu we te'ala obožava sa znanjem o značenju Njegovih lijepih imena i savršenih svojstava.

  Navigacija serijalom<< 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.