Hadis

32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Prenosi se od  Abdullaha ibn  Omera radijellahu 'anhuma   da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

„Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, – jedan od njih dvojice je to stekao.“  1  2

Iz hadisa se razumije:

  • Da šerijat odgaja onoga ko zna jezikom povrijediti;
  • Veličanje uloge i značaja islamskog bratstva;
  • Opasnost govora bez znanja;
  • Da je kazna shodno vrsti djela ili govora;
  • Potpunost Allahove pravde;
  • Briga o razumijevanju menhedža/pravca ehli-s-sunneta ve-l-džemata u stvarima ubjeđenja i akide, a naročito onih koje se vežu za spas roba u tome da ne upadne, uz Allahovu pomoć, u upropaštavajuće stvari od riječi i djela.