32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče

Članci u serijalu:

Prenosi se od  Abdullaha ibn  Omera radijellahu 'anhuma   da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

„Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, – jedan od njih dvojice je to stekao.“  1  2

Iz hadisa se razumije:

  • Da šerijat odgaja onoga ko zna jezikom povrijediti;
  • Veličanje uloge i značaja islamskog bratstva;
  • Opasnost govora bez znanja;
  • Da je kazna shodno vrsti djela ili govora;
  • Potpunost Allahove pravde;
  • Briga o razumijevanju menhedža/pravca ehli-s-sunneta ve-l-džemata u stvarima ubjeđenja i akide, a naročito onih koje se vežu za spas roba u tome da ne upadne, uz Allahovu pomoć, u upropaštavajuće stvari od riječi i djela.
Navigacija serijalom<< 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv >>

  1. Hadis bilježe imami Buharija i Muslim.

  2. op.prev. Onaj ko ovo kaže drugom muslimanu neosnovano nije time izašao iz vjere, već čini ogroman grijeh koji ulema naziva “malo nevjerstvo”. Na veličinu grijeha dovoljno upućuje činjenica da šerijat takav grijeh naziva (malim) nevjerstvom, pa makar to ne izvodilo iz vjere! Od dokaza za ovo jeste i sam tekst ovog hadisa gdje se dotična dvojica nazivaju braćom, a bratstvo važi samo unutar islama. A Allah najbolje zna.