Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Veliki broj učenjaka posjeduje u svom opusu djela zbirku od četrdeset hadisa sakupljenih na određenu temu, kako je to zapisao imam En-Nevevi. Izdvajanje broja četrdeset je ponukalo mnoge učenjake zbog hadisa: „ko od mog ummeta zapamti četrdeset hadisa o pitanjima vjere, Allah će ga proživiti u skupini mudrih (ar.fukaha) i učenih.“

  Međutim, ovaj hadis se smatra slabim. Kaže imam En-Nevevi: “Poznavaoci hadisa su se složili da je ovaj hadis slab iako ima mnogo puteva kojima je došao.” Unatoč tome, poznavaoci hadisa su saglasni da je dozvoljeno raditi po slabom hadisu kada on govori o vrijednosti nekog propisanog djela, što takođe spominje imam En-Nevevi. Takođe je vjerodostojno zabilježeno da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „…neka prisutni obavijesti odsutnog…“, i kazao je: „Allah osvjetlio osobu koja čuje moj govor i shvati ga, a zatim ga prenese onako kako ga je čuo…“. Otuda je brojna ulema sakupila iz govora Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem upravo četrdeset hadisa na neku temu. Od toga je:

  • „četrdeset hadisa o dokazima tevhida“ – od imama El-Herevija;
  • „četrdeset hadisa o mezhebu ehlu-s-suneta“ – od imama Ebu Nu'ajma El-Asbehanija;
  • „četrdeset hadisa o svojstvima Gospodara svjetova“ – od imama Ez-Zehebija;
  • „četrdeset hadisa o džihadu“ – od imama Ibnu Kesira…
  • „četrdeset hadisa o temeljima Islama i pravilima šerijatskih propisa“ – od imama En-Nevevija…

  Ovaj rad je djelo šejha Abdulaziza ibn Muhammeda ibn Abdullaha Es-Sedhana, i naslovljen je kao četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu. Autor ovdje pod izrazom odgoj (ar. terbijeh) cilja na, kako kaže, odnos čovjeka prema sebi u postupanju shodno šerijatskim tekstovima i suglasno sa praksom ispravnih/dobrih generacija muslimana. Odnosno, pod izrazom menhedž aludira na, kako je zapisao, odnos muslimana u postupku pozivanja ljudi na pravi put slijedeći dokaze šerijata i praksu ispravnih pretodnika.

  Svi hadisi su kratko prokomentarisani sa naglaskom važnih zaključaka u kontekstu odgoja i menhedža, s time da autor nije obrađivao fikhske/pravne propise na koje hadisi ukazuju. Međutim, po potrebi navodimo i određene koristi hadisa moralnog karaktera iz drugih hadiskih pisanih djela.

  U narednom vremenu ćemo, uz Allahovu pomoć, objaviti ovih četrdeset hadisa sa skraćenim prevodom ovog djela.

  Navigacija serijalom1. Djela se vrednuju samo prema namjerama >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.