Komentari hadisa

Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Veliki broj učenjaka posjeduje u svom opusu djela zbirku od četrdeset hadisa sakupljenih na određenu temu, kako je to zapisao imam En-Nevevi. Izdvajanje broja četrdeset je ponukalo mnoge učenjake zbog hadisa: „ko od mog ummeta zapamti četrdeset hadisa o pitanjima vjere, Allah će ga proživiti u skupini mudrih (ar.fukaha) i učenih.“

Međutim, ovaj hadis se smatra slabim. Kaže imam En-Nevevi: “Poznavaoci hadisa su se složili da je ovaj hadis slab iako ima mnogo puteva kojima je došao.” Unatoč tome, poznavaoci hadisa su saglasni da je dozvoljeno raditi po slabom hadisu kada on govori o vrijednosti nekog propisanog djela, što takođe spominje imam En-Nevevi. Takođe je vjerodostojno zabilježeno da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „…neka prisutni obavijesti odsutnog…“, i kazao je: „Allah osvjetlio osobu koja čuje moj govor i shvati ga, a zatim ga prenese onako kako ga je čuo…“. Otuda je brojna ulema sakupila iz govora Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem upravo četrdeset hadisa na neku temu. Od toga je:

  • „četrdeset hadisa o dokazima tevhida“ – od imama El-Herevija;
  • „četrdeset hadisa o mezhebu ehlu-s-suneta“ – od imama Ebu Nu'ajma El-Asbehanija;
  • „četrdeset hadisa o svojstvima Gospodara svjetova“ – od imama Ez-Zehebija;
  • „četrdeset hadisa o džihadu“ – od imama Ibnu Kesira…
  • „četrdeset hadisa o temeljima Islama i pravilima šerijatskih propisa“ – od imama En-Nevevija…

Ovaj rad je djelo šejha Abdulaziza ibn Muhammeda ibn Abdullaha Es-Sedhana, i naslovljen je kao četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu. Autor ovdje pod izrazom odgoj (ar. terbijeh) cilja na, kako kaže, odnos čovjeka prema sebi u postupanju shodno šerijatskim tekstovima i suglasno sa praksom ispravnih/dobrih generacija muslimana. Odnosno, pod izrazom menhedž aludira na, kako je zapisao, odnos muslimana u postupku pozivanja ljudi na pravi put slijedeći dokaze šerijata i praksu ispravnih pretodnika.

Svi hadisi su kratko prokomentarisani sa naglaskom važnih zaključaka u kontekstu odgoja i menhedža, s time da autor nije obrađivao fikhske/pravne propise na koje hadisi ukazuju. Međutim, po potrebi navodimo i određene koristi hadisa moralnog karaktera iz drugih hadiskih pisanih djela.

U narednom vremenu ćemo, uz Allahovu pomoć, objaviti ovih četrdeset hadisa sa skraćenim prevodom ovog djela.