Ovo je . dio od 7 u serijalu Muzika sprečava uticaj Kur'ana na srce

U pomen vjerodostojnih hadisa o zabrani muzičkih instrumenata:

Drugi hadis
Od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Dva su glasa prokleta na dunjaluku i ahiretu: frula pri blagodati i cvilenje pri nedaći“ 1
Hadis bilježi El-Bezzar rahimehullah u svom Musnedu (1/377/795 – Kešfu-l-estar) i veli: ‘Ovaj hadis znamo samo preko Enesa radijellahu 'anhu ovim lancem prenosilaca.’
Kažem (tj.Albani rahimehullah ): Lanac prenosilaca je hasen/dobar, čak je vjerodostojan/sahih zbog sljedećeg: Od Enesa ga prenosi i ‘Isa ibn Tahman rahimehullah . Ovo bilježi Ibnu-s-Semak rahimehullah u djelu ‘El-Evvelu min hadisihi’ (87/2)
Dakle, hadis je vjerodostojan, i neka je Allahu zahvala.
Nadalje, ovome hadisu svjedoči predaja koja mu povećava snagu, a to je hadis od Džabira ibn ‘Abdullaha, od ‘Abdurrahmana ibn ‘Avfa radijellahu 'anhuma da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ja uistinu nisam zabranio plakanje, nego sam zabranio dva glupava i razvratna glasa: glas pri melodiji zabave i igranje sa šejtanskim frulama, i glas pri nedaći: šamaranje po licu, deranje odjeće i šejtansko kukanje.“
Ovaj hadis bilježi El-Hakim rahimehullah (4/40) i El-Bejheki rahimehullah : (4/69).
Napomena: poštovani čitaoče, sigurno si uvidio mnoštvo učenjaka koji izvode ovaj hadis, da isti dolazi iz brojnih izvora među uvaženim ashabima: od Enesa, ‘Abdurrahmana radijellahu 'anhuma , a postoji i treći rivajet sličan prethodnim sa jednim dodatkom u tekstu, međutim, ostavio sam njegov spomen ovdje zbog žestoke slabosti u lancu prenosilaca, ali sam isti izveo u svom djelu Ed-Da'ifeh (4095).
Unatoč svemu ovome, Ibn Hazm rahimehullah kaže u svojoj poslanici (na 97.stranici) : ‘ne zna se ko ovo prenosi’, a isto potvrđuje u svom djelu El-Muhalla ( 57, 58/9 ), pa veli: ‘Ne znamo put prispijeća ovoga hadisa, nego ga drugi navode ovako uopšteno, a to ne predstavlja ništa.’

Ovo je jedan od brojnih dokaza da je govor El-Hafiza Ibn ‘Abdu-l-Hadija u vezi Ibn Hazma rahimehumallah posve valjan: „On (tj.Ibn Hazm) mnogo neosnovano pretpostavlja u svom govoru o vjerodostojnosti ili slaboći nekog hadisa, kao i kod ocjene prenosilaca hadisa.“ Već sam (tj.Albani) prenio ovaj govor o Ibn Hazmu u svom djelu Es-Sahihah povodom njegove kvalifikacije prethodno navedenog hadisa u Sahihu 2 Buharije rahimehullah kao slabog hadisa!
S ove pozicije svaki razborit čitaoc može spoznati nešto o neznanju šejha El-Gazalija rahimehullah pri stepenovanju uleme i njihovim različitim potencijalima u specifikaciji pojedinog vjerskog znanja, iliti vidi se da isti (El-Gazali) slijedi vlastitu strast kada se oslanja na Ibn Hazmovo rahimehullah ocjenjivanje slabim svih hadisa koji zabranjuju muzičke instrumente. Dakle, ovo je njegovo (Gazalijevo) stanje u pogledu ove oblasti šerijatskog znanja! I nije se Gazali rahimehullah zadovoljio na ovo prepuštanje Ibn Hazmovom stavu rahimehullah , nego je iskrivio stvar do vrhunca neznanja (o hadisu), odnosno potvrdio svoju strast navedenim govorom Ibn Hazma rahimehullah ‘to ne predstavlja ništa’ na način da je rekao : ‘njegov lanac prenosilaca nije ništa’.
Rekao je Ibn Tejmijje rahimehullah u svojoj cijenjenoj knjizi El-Istikameh (292,293/1) : „Ovaj hadis je jedan od najkvalitetnijih hadisa kojim se dokazuje haramluk muzike, kao što se nalazi u poznatom izrazu od Džabira ibn ‘Abdullaha radijellahu 'anhu : ‘Glas pri blagodati je igra i zabava i šejtanska frula’. Dakle, zabranjuje glas koji se izvodi prilikom blagodati, kao što zabranjuje glas koji se pravi pri nedaći, i da je glas pri blagodati ustvari muzički glas.“ 3

Zarada pjevačica je haram >>