Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem osjetio da mu nedostaje žena crnkinja koja je čistila mesdžid od krpi i trunja, pa je pitao: ‘Gdje je ta i ta?’ Rekoše: ‘Umrla je.’ Reče: ‘Zašto me niste obavjestili o tome?’ Rekoše: ‘Umrla je noću i ukopana, pa nam je bilo neprijatno da te budimo.’ Tada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem otišao do njezinog kabura i klanjao joj dženazu, i onda rekao: ‘Kada umre neko od muslimana, nemojte ostaviti da me obavjestite.’ “ 1

Od koristi hadisa:

 1. Važnost mesdžida u životu muslimana;
 2. Ova muslimanka je odbila osim da ima aktivnu ulogu u društvu, a to je čišćenje mesdžida;
 3. Pohvaljenost čišćenja mesdžida i prikupljanja drvlja i nečistoće u nj. Naime, briga o Allahovim kućama i čistoći u njima je od najvrijednijih djela;
 4. Nema smetnje da se razglasi smrt neke osobe;
 5. Ispravno je da žena sama sebe ponudi da održava mesdžid, a što se razumije u tome da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odobrio ovoj ženi takvo djelo;
 6. Podsticanje da se prisustvuje na dženazi dobrih i vrijednih ljudi;
 7. Allahov Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je uzvratio na ulogu i trud ove žene s nagradom,tj. tako što joj je klanjao dženazu i uputio dovu za nju;
 8. Uloga čistoće u životu muslimana;
 9. Opis ovog insana – žene koja je čistila mesdžid jeste da je crna, i to je osobina koju mnogi ljudi ne preferiraju. Međutim, Allah je nekoga stvorio takvim – i niko ne može promijeniti svoju boju – ali može promijeniti svoj ahlak i djela;
 10. Briga Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem o njegovim ashabima, svejedno bili muškarci ili žene;
 11. Da je stepen ove žene uzvišen jer joj je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem klanjao (dženazu);
 12. Kada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem primjetio da ova žena nedostaje, pitao je za nju;
 13. Skromnost i poniznost Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem;
 14. Da je Allah Uzvišeni taj koji uzdiže nekoga na položaj, i na dunjaluku i na ahiretu;
 15. Ne potcjenjuj nijedno svoje djelo koje činiš samo Allaha radi, makar ono bilo malehno po tvojoj mjeri, jer zaista Allah takva djela prima i, ako hoće, čini ih velikim na vagi Sudnjeg dana;
 16. Da je Poslanikov sallallahu 'alejhi ve sellem namaz milost i svjetlost njegovim ashabima u kaburovima njihovim;
 17. Da je propisana dženaza namaz na kaburu;
 18. Poštovanje i uvažavanje koje su ashabi iskazivali prema Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem;
 19. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je uputio ukor ashabima kada ga nisu obavjestili o smrti ove žene;
 20. Nije nam spomenuto ime ove žene, jer to nije ono što se cilja, nego se namjerava ono što je bitno, a to je djelo ove žene, trud i napor koji je ona uložila i ono što je doprinjela (muslimanima);
 21. Važnost djela u vrijednovanju osobe na dunjaluku i na ahiretu;
 22. Pomen krpa i trunja samo primjer, jer je neminovno prikupljala i drvlje (i drugo) čisteći mesdžid;
 23. U drugom rivajetu je došlo da je ime ove žene Ummu Mihdžen radijellahu 'anhu. Prenosi se od Ibn Burejdeh, a on od svog oca, da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem prošao pored kabura koji je skoro bio zakopan, a s njim je bio Ebu Bekr radijellahu 'anhu, pa je upitao Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Čiji je ovo kabur?’ Rekoše: O Allahov Poslaniče, ovo je kabur Ummu Mihdžen, ona bi palila vatru kada pokupi drvlje i prljavštinu u mesdžidu, pa je rekao: ‘Zašto me niste obavjestili?’ Rekoše: ‘Bilo nam je neprijatno da te uznemiravamo.’ Tada Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem uspostavi saf sa svojim ashabima i klanja joj dženazu, te reče: ‘Nemojte to činiti, jer zaista moj namaz i dova za vaše mrtve rasprostrani i osvjetli njima njihove kaburove.’ Zatim je uputio dovu za nju.;
 24. Da je smrt ove žene ostavila traga na Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem;
 25. Žena ima veliku ulogu u izgradnji života zajednice;
 26. Islam je uzdigao ulogu žene.