Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Od Ebi Seida El-Hudrija radijellahu ‘anhu se prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem:

  „Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja, čiji su bokovi zaravnati i mehki, oni koji se povezuju sa drugima, i sa kojima se drugi povezuju, – a nema dobra u onome ko se ne navikava na druge i na koga se drugi ne navikavaju.„
  (bilježi ga Taberani u El-Evsat)

  Iz hadisa se razumije:

  • Izraz „vjernici najpotpunijeg imana…“ upućuje na to da iman/vjerovanje raste i opada, jer nešto što je potpuno može biti i krnjavo. Ovo je jedan od temeljnih akidetskih stavova ehli-s-suneta ve-l-džema'ata.

   – Riječi „oni najljepšeg ponašanja“ ukazuju na veličinu i važnost lijepog ahlaka. Zapravo, od najvećih dokaza koji govore o tome jesu rijeći Allaha Uzvišenog: „a ti si, zaista, na velikom stupnju morala“ (El-Kalem:4)

  Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem upitan o tome što najviše uvodi ljude u džennet pa je rekao: Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje)

  – Iz istih riječi se razumije da se ljudi razlikuju u ahlaku, – potpuni vjernici su najljepšeg ahlaka, dok oni vjernici koji nisu upotpunili vjeru nisu usavršili ni ahlak;

  „čiji su bokovi zaravnati i mehki“ Kaže imam Ibnu-l-Esir u En-Nihaje: Ovo je primjer (koji se koristi u arapskom jeziku) a značenje mu ukazuje na poniznost, otvorenost i pristupačnost takvih vjernika. Kaže se za posteljinu da je „zaravnata“ kada ne ezijeti spavača. Dakle, cilja se da je to osoba koja drugoga ničime ne uznemirava tako da je drugome prijatno s takvim se družiti.

  „oni koji se povezuju sa drugima, i sa kojima se drugi povezuju…“ Ovo je podstrek pozivačima na Pravi put da su oni najpreči da budu vlasnicima lijepog morala, jer je isti od razloga da ga ljudi zavole i prihvate njegov poziv ka slijeđenju istine;

  „a nema hajra/dobra u onome ko se ne navikava na druge i na koga se drugi ne navikavaju.” Ove riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem su upozorenje onima koji (svojim postupcima) rastjeruju ljude od sebe.

   

  Navigacija serijalom<< 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom… >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.