Hadis

Plemenitost Allahovog Poslanika

Ovo je 39. dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibn Džemil Zejnu

Plemenitost Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem:

Prenosi se od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio najdarežljiviji čovjek, a bio bi najdarežljiviji u remazanu, kada bi ga susretao Džibril, a dolazio mu je svake noći ramazana i s njime sallallahu 'alejhi ve sellem zajedno učio Kur’an. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bijaše darežljiviji od poslanog (s kišom) vjetra.“ 11

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu „da od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem nije bilo zatraženo bilo šta na ime islama osim da bi to dao.“ Kaže Enes: „Došao mu je neki čovjek, pa je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem naredio da mu se iz stada od zekata dadne brojno stado ovaca između dva brda.“ Reče (Enes): „Pa se ovaj vratio svom narodu i reče: ‘O narode, prihvatite islam, jer zaista Muhammed daje kao onaj koji se ne boji siromaštva. 12

Isti hadis se prenosi od Enesa radijellahu 'anhu sa dodatkom: „Zaista bi čovjek došao do Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i ne bi želio ništa osim dunjaluk, pa ne bi omrknuo a da mu ne bude njegova vjera draža i ponosnija od dunjaluka i svega što je na njemu.“ 13

Prenosi se od Ibn Šihaba rahimehullah da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je vodio bitku za oslobođenje Mekke, potom je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem izašao sa muslimanima koji bijahu s njime pa su se borili na Hunejnu, pa je Allah pomogao Svoju vjeru i muslimane. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je toga dana dao Safvan ibn Umejjetu stotinu grla stoke, zatim stotinu (drugih), zatim stotinu.“ Rekao je Ibn Šihab: „Pripovjedao mi je Se’id ibn Musejjib rahimehullah da je Safvan kazao: ‘Tako mi Allaha, Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem mi je dao ono što mi je dao, a zaista je bio meni najmrži čovjek, pa nije prestao da mi daje dotle da je postao meni najdraži čovjek.“ 14

„Kada je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem okončao bitku na Hunejnu pratili su ga beduini tražeći od njega (imetak), pa su ga primorali da se skloni kod nekog drveta, i bi strgnut njegov ogrtač dok bijaše na jahalici, te on sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Vratite mi moj ogrtač! Zar se bojite za mene da sam škrt?’ Tako mi Allaha, kada bih imao stada koliko je broj ovog drveća podijelio bi to među vama, i zatim me ne bi našli da sam škrt, niti kukavica, niti lažov.“ 15

<< Hrabrost Allahovog Poslanika Stid Allahovog Poslanika >>