Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika
Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Opis Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem sna

„Uobičavao bi da spava prvi dio noći, a oživi zadnji dio noći1 2

Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem bi, kada pribjegne svome ležaju, rekao: ‘O Allahu, s Tvojim imenom umirem i živim3‘, a kada se probudi, rekao bi: ‘Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, i Njemu je povratak 4.’ “ 5

„Imao je naviku da, kada legne na svoj ležaj, stavi svoju desnu šaku ispod desnog obraza, i kaže: ‘Gospodaru moj, sačuvaj me Tvoje kazne na dan kada oživiš Svoje robove’6.“ 7

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi svake noći kada se spusti na svoj ležaj, skupio svoje šake, puhnuo u njih i proučio: ‘Kul huvallahu ehad’, i ‘ Kul e'uzu bi rabbi-l-felek’, i ‘Kul e'uzu bi rabbi-n-nas’, a zatim bi potrao šakama svoje tijelo koliko god bi mogao; počeo bi od svoje glave i lica i prednjeg dijela tijela. Tako bi uradio tri puta.“ 8

„Njegov sallallahu 'alejhi ve sellem jastuk na kojem bi noću spavao je bio od kože natrpane vlaknima palme“ 9

„Ležaj Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem na kojem je spavao bijaše od kože napunjene vlaknima palme.“ 10

Rekla je ‘Aiša radijellahu 'anha: ‘O Allahov Posaniče, da li spavaš prije nego klanjaš vitr namaz?’ On sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘O ‘Aiša, moje oči spavaju, ali moje srce ne spava.’ 11